Положення про гуртожитокКЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка»

Категорія: Виховання

ПОЛОЖЕННЯ

про гуртожиток

КЗ СОР «Лебединський педагогічний коледж

імені А.С. Макаренка»

Дане Положення визначає порядок функціонування гуртожитку  КЗ СОР  «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка» та розроблене на основі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від  27.04.2015 року № 84.

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Це Положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитку КЗ СОР  «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка», вселення на надану жилу площу, користування цією жилою площею та виселення з гуртожитку.

2. У цьому Положенні гуртожиток - це спеціально споруджена будівля, яка використовується для проживання студентів на період навчання.

3. Дія цього Положення поширюється на гуртожиток КЗ СОР  «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка»  для проживання  студентів на період  навчання.

4. У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для проживання, відпочинку, побуту, фізичної культури.

У гуртожитку вирішення питань забезпечення належних побутових умов проживання здійснюється за участю органів студентського самоврядування.

5. Внутрішній розпорядок у гуртожитку визначається Правилами внутрішнього розпорядку, що затверджуються директором коледжу за погодженням з профкомом студентів.

7. Жила площа в гуртожитку надається відповідно до Житлового кодексу Української РСР, в розмірі не менше 6 квадратних метрів на одну особу.

8. Жила площа в гуртожитку надається немісцевим студентам,  слухачам підготовчих курсів тощо.

II. ВСЕЛЕННЯ ТА ВИСЕЛЕННЯ ІЗ ГУРТОЖИТКУ.

1. Вселення до гуртожитку проводиться завідувачем гуртожитку  на підставі ордера, виданого головою профспілкової організації студентів відповідно до статті 129 Житлового кодексу України, з одночасним укладенням договору найму жилого приміщення в гуртожитку.

2. Облік ордерів та осіб, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних документів щодо реєстрації місця проживання або місця перебування здійснюються завідуючим гуртожитку .

3. Особа, яка вселяється на надану жилу площу в гуртожитку, зобов'язана особисто пред'явити паспорт  або свідоцтво про народження і здати ордер, завірений у медпункті училища та квитанцію про оплату за проживання.

4. Особі, яка вселилася до гуртожитку, завідувач гуртожитку забезпечує надання ліжка, шафи для одягу, стільця, стола, каштелян забезпечує постільними речами (матрац, подушка, ковдра тощо).

5. Завідувач  гуртожитку ознайомлює під підпис особу, яка вселяється до гуртожитку, з правилами техніки безпеки.

6. Вихователь гуртожитку ознайомлює особу, що вселяється, з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, зокрема, з правами та обов'язками осіб, які проживають у ньому.

7. Особи, які проживають у гуртожитку, за рішенням завідуючого гуртожитку та їхньою згодою можуть бути переселені до іншої кімнати  без погіршення умов проживання.

8.  Списки  студентів на проживання в гуртожитку подаються завідувачем гуртожитку секретарю навчальної частини до наказу, що затверджується директором коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією.

9. Особі, яка вселяється до гуртожитку, голова профспілки  видає перепустку до гуртожитку.

10. Абітурієнти поселяються дирекцією коледжу на вільні місця
(кімнати)  гуртожитку на час складання вступних іспитів.

11. При відрахуванні з Коледжу або при достроковому розірванні Договору, студенти залишають гуртожиток в установленому порядку (у завідувача гуртожитком отримують ордер на виселення, заяву на розірвання угоди на проживання), в п’ятиденний термін від дня оприлюднення відповідного наказу, що зазначено в Угоді на проживання у гуртожитку.

12.  Виселення студента з гуртожитку здійснюється згідно чинного  законодавства України. У разі порушення студентом Угоди він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки (у разі їх наявності).

III. КОРИСТУВАННЯ ЖИЛОЮ ПЛОЩЕЮ ГУРТОЖИТКУ.

1. Користування жилою площею в гуртожитках здійснюється відповідно до статті 130 Житлового кодексу України.

2. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток у будь-який час доби. Відвідувачі (особи, які не проживають у гуртожитку) мають право перебувати в гуртожитку у позанавчальний час до 21:00. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє документ, який посвідчує його особу і реєструється в книзі відвідувачів. Особа, яка проживає в гуртожитку, зобов'язана особисто зустріти відвідувача, а також провести його при виході з гуртожитку.

3.Культурно-масові заходи в гуртожитку здійснюються за планом, розробленим студентською радою і погодженим з заступником директора з виховної роботи.

Усі заходи повинні закінчуватись до 21:00.

4. З 22:00 години і до 6:30 години в гуртожитку повинна дотримуватись тиша.

3. ОСОБИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У ГУРТОЖИТКУ, МАЮТЬ ПРАВО:

- користуватися на рівних умовах між собою допоміжними приміщеннями (загального користування), обладнанням та інвентарем гуртожитку;

- вимагати своєчасної заміни обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у наданні послуг з обслуговування гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення в гуртожитку;

- брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов у гуртожитку, роботою його працівників тощо.

4. ОСОБИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У ГУРТОЖИТКУ, ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

- дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

- своєчасно сплачувати за проживання в гуртожитку та за житлово-комунальні послуги;

- підтримувати чистоту і порядок у кімнаті, де проживають, та в місцях загального користування;

- забезпечити  наявність дублікатів ключів від кімнати, де проживають, у завідуючого гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях такої кімнати здати завідуючому гуртожитку відповідний дублікат ключа;

- використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням;

- забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю гуртожитку;

- забезпечувати за власний рахунок проведення поточного ремонту приміщення, у якому проживають;

- дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування електричними та іншими приладами;

- не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними та нежилими приміщеннями гуртожитку;

- у разі виселення з гуртожитку передати завідуючому  гуртожитку все майно, що було надано їм у користування.

5. ОСОБАМ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У ГУРТОЖИТКУ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;

- захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку (загального користування) та нежилі приміщення гуртожитку;

- зберігати в гуртожитку вибухонебезпечні матеріали і речовини тощо;

- установлювати без згоди власника гуртожитку супутникові антени та кондиціонери;

- порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в жилих приміщеннях;

- самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше;

- порушувати Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;

- особам, яким не виповнилося 16 років, перебувати за межами гуртожитку після 21 год.;

- вживати та зберігати наркотичні або токсичні речовини, вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп'яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин;

- палити в приміщеннях гуртожитку;

- тримати в кімнаті домашніх тварин.

6. ВЛАСНИК ГУРТОЖИТКУ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

- організувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку;

- створювати умови для безперешкодного користування особами, які проживають у гуртожитку, його допоміжними приміщеннями (загального користування);

- вести облік осіб, які проживають у гуртожитку;

- забезпечувати збереження ордерів осіб, які проживають у гуртожитку;

- забезпечувати виконання Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

- інформувати осіб, що проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту в гуртожитку;

- забезпечувати за власний рахунок проведення поточного та капітального ремонтів гуртожитку, його допоміжних та нежилих приміщень, інвентарю, обладнання, крім поточного ремонту заселених жилих приміщень.

Спосіб виконання зазначених у цьому пункті зобов'язань визначається власником з урахуванням вимог законодавства.

7. Вартість місяця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових  побутових послуг, що надається особам, які проживають у гуртожитку.

Конкретний розмір оплати за проживання у гуртожитку установлює директор та головний бухгалтер коледжу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги, залежно від рівня комфортності житла.

Конкретні розрахунки розміру оплати та вартості послуг за проживання у гуртожитку погоджуються з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією. Вони мають бути доведені до відома студентів.

Оплата за житло та надані послуги здійснюється одноразово за весь період проживання протягом навчального року.

8. Додаткові послуги, що надаються за бажанням осіб, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо. Вартість таких додаткових послуг розраховуються відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, Міністерство фінансів та Міністерства економіки України від 23.07.2010р. №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Відповідно до закону України від оплати за гуртожиток звільняються студенти пільгових категорій (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти учасників бойових дій, діти, один із батьків яких загинув у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи).

 

Останні новини