Нову школу збудує новий учитель.

Батьківська категорія: Новини

В училищі протягом двох тижнів відбувся постійно діючий практичний семінар керівників практики. Важливі проблеми сучасної освіти визначили тему цьогорічного семінару: «Практичний аспект підготовки майбутніх вчителів до роботи в умовах Нової української школи». Затверджена концепція передбачає не тільки перезавантаження української шкільної освіти, що включає у себе 12-річне навчання, отримання профільних знань у старших класах, інклюзивну освіту, здобуття компотентностей , а не тільки знань та чимало іншого, а й здійснення професійної підготовки майбутніх вчителів по-новому.

Саме проблемам організації педагогічної практики у новому освітньому середовищі був присвячений теоретичний семінар керівників практики.

На необхідності реформи підготовки майбутніх педагогів як обов’язкової умови побудови Нової української школи у виступі наголосила завідувач навчально-виробничою практикою Клименко Л.А.

Інноваційному розвитку Шкіл майбутнього присвятила свій виступ Соловей Г.С.

Михайленко Н.В. запропонувала для обговорення важливу проблему формування психологічної та мотиваційної готовності студентів до роботи в новому освітньому середовищі.

Впровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти потребує докорінного його аналізу. Зі змінами до навчальних програм  початкової освіти познайомили слухачів Парфило Г.С. та Лозова Т.І..

Керівники практики та викладачі методик націлюють студентів-практикантів на впровадження нових підходів у навчанні дітей. Про підготовка студентів на заняттях з методик навчання дітей початкової школи до впровадження педагогіки партнерства розповіли керівники практики Доля Л.М., Вечерова Н.О. та КірдіщеваО.В..

Другим блоком практичного семінару керівників практики були дні відкритої практики студентів 141, 142, 143 груп, проведені у загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №5 та №7. На високому рівні практиканти демонстрували вміння організовувати різного роду ігри, роботу в парах, групах, інтегрувати завдання з різних розділів програми на одному уроці, реалізовувати пошукові завдання.

«Через гру навчаємось читати». Урок читання проводить Харченко Юля, 141 гр.. Керівник  практики Бідна Л.В..

«Сходинки інформатики» проводить Семененко Ірина, 141 гр.. Керівник практики Кірдіщев А.П..

«Працюємо в творчих групах». Урок природознавства проводить Омельченко Катерина, 142 гр.. Керівник практики Парфило Г.С..

«Вивчаємо російську мову». Урок російської мови проводить студентка 142 гр. Яковлєва Олена. Керівник Стеценко Н.В..

«Вітальні листівки своїми руками» Урок ручної праці проводить Корабельський Костянтин, 142 гр.. Керівник практики Сердюк О.Ю..

«Формуємо здоровʼязбережувальну компетентність у малюків». Урок ОБЖД проводить Страшненко Оксана, 143 гр.. Керівник практики Бережна С.І..

«У світ казки разом із золотою рибкою». Урок читання проводить Тютюнник Руслана, 143 гр. Керівник практики Перевозник Л.О..

«Майбутні художники». Урок малювання проводить Лазарець Анастасія, 143 гр. Керівник Костенко В.П..


«Чарівний світ музики». Урок музики провела Цис Дарʼя, студентка 141 гр.. Керівник практики Пацьора В.І..

«Про тваринок та іграшки говоримо англійською мовою». Урок англійської мови провела Підповітна Ганна, 143 гр. Керівник практики Городнікова Л.В..