Середовищний підхід у фаховій передвищій освіті – вимога часу

Батьківська категорія: Новини

Науково-практична конференція педагогічних працівників коледжу з такою назвою відбулася у коледжі 5 січня 2022 року. Конференція відбулася у дистанційному форматі на платформі Google Meet.

На конференції було зазначено, що актуальною проблемою еволюції середовищного підходу у фаховій передвищій освіті є управління розвитком освітнього середовища коледжу з урахуванням глобальних змін, тенденцій національних систем вищої освіти, стратегії розвитку закладу освіти у конкурентних умовах.  Тому середовищний підхід стає стратегією розвитку освіти, зокрема, і фахової передвищої, методом пізнання й інструментом вирішення теоретичних і практичних проблем підготовки професіоналів нового покоління, підтримки особистісно-професійного успіху та самореалізації випускників.

Метою роботи конференції стало усвідомлення проблеми оновлення системи фахової передвищої освіти у коледжі, підходів до поняття якості освіти та інструментарію її забезпечення шляхом формування освітнього середовища, здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості як чинників і засобів формування та розвитку компетентності майбутнього фахівця, мотивації на творчість і ефективність педагогічної роботи.

Робота конференції відбувалася у онлайн-режимі як дискусія професійних об’єднань викладачів споріднених циклових комісій, яка передбачає навчання через спільну роботу в невеликих групах (обмін досвідом, власними методичними проблемами, генерування ідей щодо їх вирішення, реалізації на практиці).

Онлайн-дискусія професійних об’єднань викладачів коледжу.

Учасниками конференції вирішувались завдання, які максимально повно сприяли реалізації науково-методичної проблеми коледжу – Оновлення системи фахової передвищої освіти  коледжу в умовах соціальних трансформацій підготовки майбутнього фахівця.

 

Надія Стеценко,

завідувач навчально-методичного кабінету

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Мережі