Онлайн-засідання педагогічної ради  коледжу з проблеми  «Про сучасне освітнє середовище закладу фахової передвищої освіти в контексті  соціальних трансформацій»

Батьківська категорія: Новини

29 листопада 2021 року в Комунальному закладі Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка» відбулося засідання педагогічної ради в режимі  онлайн на платформі Google Meet.

Про сучасне освітнє середовище закладу фахової передвищої освіти, нові підходи до підвищення якості освітнього процесу,  якості провадження освітньої діяльності  в умовах соціальних трансформацій підготовки майбутнього фахівця доповіла заступник директора з навчальної роботи  Олена КАРПЕНКО, яка здійснила аналіз освітнього середовища коледжу, спроєктованого  на засадах педагогіки партнерства, студентоцентризму, компетентісно орієнтованого підходу, особистісно орієнтованої педагогіки; ознайомила із системою оцінювання здобувачів освіти та системою педагогічної діяльності в коледжі.  

В обговоренні доповіді викладачі Олена БАЛЬ, Людмила ШАМРАЙ, Наталія МИХАЙЛЕНКО, Ірина ПАВЛЕНКО  окреслили підходи до забезпечення якості навчальних досягнень та  якості фахової підготовки студентів,  проаналізували практичні аспекти комплексного підходу до забезпечення якості освітнього процесу в контексті підготовки майбутнього молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра, поділилися досвідом роботи з упровадження інтерактивного зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу, особливостями мотивації студентів коледжу до успішного оволодіння майбутньою професією, розкрили роль циклової комісії як професійної спільноти в підвищенні професійної компетентності викладача.

Методист Валентина КІРІНА-РАДЧУК проаналізувала інформаційний контент офіційного вебсайту  коледжу як компонент освітнього простору та іміджу сучасного закладу освіти  в контексті  соціальних трансформацій підготовки майбутнього фахівця, звернула увагу на виконання статті 30 Закону України «Про освіту», систематичне оновлення інформаційних сторінок сайту та   здійснення  його моніторингу.

Із проєктом кошторису коледжу ознайомила бухгалтер  Маргарита ІВЧЕНКО.

Рішенням педагогічної ради визнано сертифікати підвищення кваліфікації педагогічних працівників, схвалено Правила призначення академічних стипендій у Комунальному закладі Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка».

Після  обговорення  питань ухвалено відповідні рішення.

Олена КАРПЕНКО,

заступник директора з навчальної роботи

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Мережі