Здоров’язбережувальні ідеї В.Сухомлинського в сучасному освітньому просторі

Батьківська категорія: Новини

З 27.09. 2021 викладачі циклової комісії шкільної педагогіки, психології та окремих методик розпочинають проведення заходів в рамках декади.

Здоров’я посідає особливе місце в системі людських цінностей, усвідомлюється як неоціненне благо, складова щастя й добробуту. Проблема здоров’я здобувачів освіти сьогодні набуває особливого значення і виступає одним із ключових аспектів освітнього процесу. Виходячи з цього, питання підготовки майбутнього вчителя до здоров’язбережувальної діяльності в сучасному освітньому просторі  є одним із головних завдань закладів фахової передвищої освіти.

Упровадження в практику роботи освітніх закладів передових здоров’язбережувальних технологій не можлива без критичного переосмислення гуманістичного та демократичного спадку видатних вітчизняних педагогів сучасності та минулих років, серед яких особливе місце посідає український педагог-гуманіст Василь Сухомлинський.

Збереження  і зміцнення здоров'я дітей Василь Сухомлинський визначав для себе особисто і для педагогічного колективу як домінуюче практичне завдання. Про проблеми здоров'я дітей і шляхи їх вирішення він пише у численних книгах «Серце віддаю дітям», «Павлиська середня школа», «Сто порад учителеві», «Народження громадянина» та статтях.

В обговоренні зі студентами даної проблеми, нами було акцентовано увагу на основних напрямках зміцнення здоров'я дітей, що втілювалися у навчально-виховний процес Павлиської середньої школи і які не втратили своєї актуальності у сучасному освітньому просторі.

Ці ідеї педагога відображені в інформаційному віснику «Здоров’язбережувальні ідеї В.Сухомлинського в сучасному освітньому просторі».

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Сердюк

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Мережі