Державна атестація  в коледжі

Батьківська категорія: Новини

З 14 до 27 червня 2021 року в коледжі відбулася державна атестація здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Студенти спеціальностей 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 231 Соціальна робота складали комплексний кваліфікаційний екзамен та державний екзамен із додаткової спеціалізації, які є завершальним етапом навчання в закладі.

Головами ДЕК в 2020/2021 н.р. були призначені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники з відповідних напрямів підготовки та спеціальностей: Кондратюк С.М. – директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного  педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної та початкової освіти; Бутенко В.Г. – старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, кандидат педагогічних наук; Петренко М.Б. – викладач Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук; Чередніченко С.В. – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Сумського державного педагогічного університету імені
 А.С. Макаренка, заслужений тренер України, заслужений працівник з фізичної культури та спорту України; Поляничко А.О. – завідувач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент.

Державні екзаменаційні комісії  перевірили й оцінили теоретичну та практичну підготовку студентів, рівень сформованості професійних компетентностей здобувачів освіти, надали  пропозиції щодо поліпшення якості підготовки фахівців з кожної спеціальності та  присвоїли  відповідні кваліфікації  випускникам коледжу.

 

Олена КАРПЕНКО,

заступник директора з навчальної роботи

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі