«Довго сам учись, якщо хочеш навчати інших. У всіх науках і художествах плодом є правильна практика.» Григорій Сковорода

Батьківська категорія: Новини

Сучасний стан розвитку національної системи педагогічної освіти підвищує вимоги до їх практичної та теоретичної фахової підготовленості. Формується потреба у нових учителях з цілісним баченням професійної діяльності, здатних до самостійного прийняття рішень та озброєних спеціальними вміннями і навичками взаємодії й спілкування, сформованими в процесі підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі. Педагогічна практика (від грец. рraktikos – діяльний, активний)   є формою навчання, під час якої відбувається накопичення й усвідомлення студентами досвіду участі в реальному освітньому процесі з позицій учителя. Вона спрямована на формування професійних компетенцій і розвиток творчого потенціалу студентів та надає їм можливість адаптуватися до роботи школи як загальноосвітнього навчального закладу, виявити й зрозуміти специфіку професії вчителя.

Свої перші кроки на шляху  професійного становлення зробили студенти 2-го курсу спеціальності «Початкова освіта»  в початкових класах шкіл  міста.  

Майбутні  вчителі   планують  свою роботу за найновішими навчальними методиками, охоче прислуховучись до вчителів-наставників та керівників практики, працюють над підвищенням свого фахового рівня.   Так, завдяки студентам 121  та 122 груп коледжу, учні початкових класів ЗОШ №1 та ЗОШ №5 стали учасниками одного із турів  шоу майстер  шеф, присвяченого темі «Смачні та корисні страви українців»,

побували в математичному кафе, де пригадали правила поведінки в громадських місцях, скоштували таємничу страву від кухаря та квітковий напій,

перегорнули  сторінки  Вікіпедії, вивчаючи питання, що ж означають їхні імена,

провели годину спілкування «Інтернет – це небезпечно», де визначили, яку користь та шкоду дає нам користування Інтернетом.

На своїх виховних заняттях в школі студенти коледжу використовують різноманітні інтерактивні методи, як-то робота в творчих групах, «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Продовж речення»,  «Асоціативний кущ» та інші; здійснюють індивідуальний підхід та враховують особливості особистісно-орієнтованого виховання.

Система таких форм роботи дає можливість  посилити  професійну спрямованість студентів, забезпечити фундаментальність базової підготовки,  формувати фахівця, який є не тільки різностороннє розвиненою особистістю, але й спеціалістом, спроможним ефективно розв’язувати професійні задачі за допомогою новітніх технологій, здібним до самостійного перенавчання, самостійного удосконалення власної підготовки. У Законі України «Про освіту» закладено фундаментально новий підхід до підготовки вчителя Нової української школи. Тому основним завданням циклової комісії у контексті імплементації закону є розробка та запровадження інновацій, орієнтованих на розвиток основних компетентностей студента, забезпечення високої якості освітніх послуг, організація на сучасному рівні самостійної роботи студентів (в тому числі і в період педагогічної практики)   та підготовка конкурентоспроможного фахівця. 

 

Л.МІРОШНІЧЕНКО

 керівник педагогічної практики.  

Дистанційне навчання

Студентське самоврядування

Музеї коледжу

Бібліотека коледжу

Зупинимо булінг разом!

Бережи здоров`я

ЗНО

Нова українська школа

Новий правопис

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Мережі