Новий навчальний рік розпочався!

Батьківська категорія: Новини

30 серпня 2019 року відбулося засідання педагогічної ради Комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка.

Педагогічна рада розпочалася із вручення відзнак педагогам коледжу.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджено голову циклової комісії викладачів природничих дисциплін Приходька Сергія Васильовича.

За багаторічну плідну працю, впровадження сучасних методів естетичного навчання, виховання студентської молоді, вагомий особистий внесок у підготовку педагогічних кадрів та з нагоди 80-річчя від дня утворення Сумської області Почесною грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації нагороджено викладача музичних дисциплін Гуру Вікторію Вікторівну.

За вагомий особистий внесок у підготовку педагогічних кадрів, визначні успіхи у роботі з обдарованою студентською молоддю викладач музичних дисциплін Деменко Надія Михайлівна занесена на обласну Дошку пошани «Педагогічна гордість Сумщини»

За сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, значний особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління Сумщини Грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації нагороджено викладача математики

Долю Людмилу Миколаївну,

викладача фізичного виховання

Вечерову Наталію Олександрівну,

Викладача шкільної педагогіки

Соловей Галину Сергіївну.

Про результати роботи над ІІІ етапом науково-методичної проблеми «Впровадження інформаційних технологій як інструменту підвищення якості освіти» та завдання педагогічного колективу по реалізації її ІУ етапу «Системний підхід до моніторингу якості освітньої діяльності як інструмент вимірювання досягнутих результатів» доповіла директор коледжу Любов Борисівна Білокобильська.

В обговоренні доповіді викладачі Прокопенко Н.Г., Мірошніченко Л.В., Ольховик Т.М., Жовба О.А., Степанкова О.Л., Доля Л.М. зупинилися на теоретичних і практичних аспектах моніторингу якості педагогічної освіти як складової підготовки сучасного фахівця, поділилися досвідом роботи із впровадження засобів та технологій моніторингу якості освіти, виховання майбутніх педагогів у системі оцінки якості освіти, ролі у цьому процесі наставника академічної групи, розкрили значення використання сучасних інформаційних технологій в процесі моніторингового дослідження успішності студентів, формування компетентності студентів до проведення моніторингових досліджень в умовах Нової української школи.

Педагогічна рада ухвалила:

 

Рішення педагогічної ради від 30.08.2019 р.

 

У нормативних документах про освіту, а саме: Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст., Законі України «Про освіту» (2017), Законі України «Про фахову передвищу освіту» (2019), Законі України про вищу освіту (2014), Державних стандартах початкової, базової і повної загальної середньої освіти, Концепції Нової школи України визначено однією із ключових компетентностей уміння навчатися упродовж життя: здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організації освітнього процесу, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення.

В Законі України «Про освіту» визначено, що «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, … формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей». В цих умовах визначною є роль учителя, педагогічної освіти в цілому, адже підготовка майбутнього педагога Нової української школи – ключове завдання сьогодення для закладів педагогічної освіти.

В Законі України «Про фахову передвищу освіту» зроблено акцент на дослідницьку, інноваційну діяльність, «спрямовані на створення або вдосконалення конкурентних технологій, у тому числі інформаційних, … новий підхід до надання освітніх послуг, їх адаптація до потреб суспільства». Тому проблема моніторингу якості освіти має важливе значення, при чому слід зосереджуватися не на результатах освітнього процесу, а на самому процесі: вивчати й оцінювати здатність закладу вищої освіти організувати якісний освітній процес, спираючись на принципи підготовки майбутнього педагога Нової української школи. Усвідомлення значення системного підходу до моніторингу якості освітньої діяльності як інноваційного інструменту забезпечення якості освіти на основі комплексу характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості; мотивація на творчість і ефективність педагогічної роботи на основі новітніх методів та засобів організації освітнього процесу у коледжі повинно стати завданням педагогічного колективу у 2019 – 2020 н.р.

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка» Білокобильської Любові Борисівни про результати роботи над ІІІ етапом науково-методичної проблеми та завдання педагогічного колективу по реалізації її ІУ етапу, усвідомлюючи проблеми моніторингу якості освітньої діяльності як інструменту вимірювання досягнутих результатів, педагогічна рада ухвалила :

 

1 Продовжити вивчення та реалізацію методичної проблеми «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога Нової української школи» (2016 – 2021 р.р.), її ІУ етапу «Системний підхід до моніторингу якості освітньої діяльності як інструмент вимірювання досягнутих результатів» (2019 – 2020 н.р.).

 

  1. Роботу педагогічного колективу у 2019 - 20 н.р. зосередити на проблемах упровадження системного підходу до моніторингу якості освітньої діяльності, забезпечення академічної доброчесності у коледжі. Шляхи реалізації проблем моніторингу як сучасного засобу управління якістю освіти та забезпечення академічної доброчесності в умовах реалізації завдань Концепції «Нова українська школа» та Державного стандарту початкової освіти заслухати на засіданні педагогічної ради.

Листопад, 2019 р., заступник директора з навчальної роботи

 

  1. Дослідити проблему використання сучасних виховних технологій у процесі ціннісного становлення студентської молоді в системі моніторингової оцінки якості освіти в умовах реалізації Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту». Про результативність дослідження слухати на засіданні педагогічної ради.

Лютий, 2020 р., заступник директора з виховної роботи

 

  1. Визначити готовність випускника коледжу здійснювати моніторинг власної освітньої діяльності в контексті Нової української школи щодо спроможності працювати в умовах реформування освіти в процесі педагогічної практики. Про результативність дослідження заслухати на засіданні педагогічної ради.

Квітень 2020 р., завідувач навчально-виробничої практики

 

  1. Провести місячник моніторингу професійної компетентності викладачів, що атестуються, з питань забезпечення якості освіти при підготовці майбутнього педагога до роботи в умовах Нової української школи.

Січень – лютий 2020 р., завідувач навчально-методичного кабінету

 

  1. Провести науково-практичну конференцію педагогічних працівників коледжу з проблеми «Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості освіти».

Січень, 2020 р., Стеценко Н.В.

 

  1. Надавати методичне сприяння проведенню V загальноколеджної студентської науково-практичної конференції «Роль моніторингу якості професійної підготовки майбутніх фахівців у підготовці до роботи у Новій українській школі».

Березень, 2020 р., Таран В.О., Михайленко Н.В., Стеценко Н.В.

 

  1. Продовжити роботу постійно діючого семінару керівників педагогічної практики у 2019 - 20 н.р. за темою «Формування готовності майбутніх педагогів до професійно-педагогічної діяльності у процесі педагогічної практики».

Завідувач навчально-виробничої практики

 

  1. На засіданні циклових комісій розглянути та проаналізувати звіти голів Державних кваліфікаційних комісій та Державної підсумкової атестації та виробити стратегію підвищення якості загальної освіти та професійної підготовки майбутніх фахівців в контексті методичної проблеми коледжу.

Вересень-жовтень 2019 р., Голови циклових комісій

 

  1. У циклових комісіях коледжу організувати вивчення Закону України «Про фахову передвищу освіту», визначити шляхи реалізації вимог Закону.

Вересень-жовтень 2019 р., Голови циклових комісій

Про завдання педагогічного колективу коледжу в питанні упровадження у освітній процес нової редакції Українського правопису доповіла голова циклової комісії викладачів філологічно-гуманітарних дисциплін Карпенко О.М.