gototopgototop
Адміністрація PDF Печать E-mail

dirКірдіщева Людмила Михайлівна - директор педагогічного училища. Викладач вищої категорії. Має звання “Викладач-методист”. В 1977 році закінчила Київський Національний університет ім. Т .Г. Шевченка. Історичний факультет. В Лебединському педагогічному училищі ім. А.С.Макаренка працює з 1977 року. Людмила Михайлівна має високий рівень професійної підготовки, вільно володіє теоретичним матеріалом. Як викладач предметів соціально-економічного циклу, забезпечує глибокі знання студентів, сприяє розвитку пізнавальної активності, ерудиції, мислення, громадської активності. Викладання навчального матеріалу забезпечує за модульно-рейтинговою системою. Велику увагу приділяє розробці методичних матеріалів, тестових завдань різного рівня складності та методичних рекомендацій до самостійної підготовки студентів. Людмила Михайлівна працює над удосконаленням методики проведення навчальної лекції, впроваджує різні форми семінарських занять.  Кірдіщева Л.М. у стосунках з студентами утверджує атмосферу плідної співпраці, взаєморозуміння і довіри, взаємної вимогливості, формує основи особистісно-орієтованої системи спілкування. Розробила велику кількість методичних розробок, комплексів методичного забезпечення та робочих програм. Велику увагу Людмила Михайлівна приділяє проведенню загальноучилищних заходів на філософську та політико-правову тематику. Розробила ряд заходів з циклу «Золота ера інформації» та методичні рекомендації щодо їх проведення. Людмила Михайлівна користується повагою та авторитетом у колег та студентів.

VORONA

Ворона Анастасія Матвіївна - відмінник народної освіти УРСР , викладач вищої категорії, викладач - методист, заступник директора з навчальної роботи.Сама випускниця педагогічного училища, вона працює в ньому з 1980 року, викладаючи методику формування елементарних математичних уявлень. Проявила себе , як компетентний, творчий керівник циклової комісії. Чимало років вона займала посаду заступника  директора з навчально – виробничої практики студентів. Кожне навчальне заняття Анастасії Матвіївни можна вважати відкритим. Велика робота проведена нею в процесі започаткування в училищі нової спеціальності – «Соціальна педагогіка» (придбання спеціальної літератури, складання навчальних програм, програми  проведення педагогічної практики студентів, професіограми соціального педагога, тощо). Наполеглива, сучасна, доброзичлива, але, разом з тим вимоглива,принципова, відкрита у стосунках з колегами.

5667

Ольга Миколаївна Магаляс очолює методичне об’єднання заступників директорів з виховної роботи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України. Досвідчений, кваліфікований, ініціативний, творчий спеціаліст. Їй притаманна вимогливість до себе та студентів, наполегливість, цілеспрямованість, опора на органи студентського самоврядування училища, створення яких – особиста заслуга Ольги Миколаївни.Праця Магаляс О.М. відзначена державними відомчими нагородами: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1990р.), Почесна грамота Міністерства освіти України (1995р.), Грамота управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2005р.), Подяка управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2008р.), Грамота Сумської обласної ради (2008р.), знак «Антон Макаренко» Міністерства освіти і науки України (2009р.).

klimenКлименко Людмила Анатоліївна –старший  викладач вищої кваліфікаційної категорії, голова регіонального методичного об’єднання викладачів дошкільної педагогіки ,психології, заступник директора з навчально-виробничої практики. Викладач соціальної та загальної педагогіки,основ психодіагностики та психокорекції. Викладач займається науково-методичною роботою, неодноразово її доповіді заслуховувались на засіданнях циклової комісії, педагогічних радах та педагогічних читаннях, засіданнях круглого столу. Тематика доповідей стосується  проблеми училища, підбору ефективних методів, засобів, прийомів та форм організації навчального процесу, соціально-педагогічної роботи. Працює над методичною проблемою : Інтерактивні методи навчання як засіб формування компетентнісного педагога інноваційної педагогічної культури. Кредо: Щоб бути гарним педагогом треба любити те, що викладаєш і любити тих, кому викладаєш.

vakВакуленко Володимир Сергійович – керівник фізичного виховання,з 2005 працює  ВКНЗ  СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» на посаді викладача фізичної культури, спеціаліст І категорії, закінчив факультет фізичного виховання Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка  у 2001 р. за спеціальністю “Фізична культура”.Володимир Сергійович викладає фізичну культуру, рухливі ігри, плавання, футбол.  В даний період являється керівником секції з волейболу (юнаки). Володимир Сергійович працював над підвищенням свого фахового рівня шляхом навчання в магістратурі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, де підготував та захистив магістерське дослідження на тему «Управління процесом фізичного розвитку студентів педагогічного училища». Має публікацію у збірнику «Від творчого пошуку - до професійного становлення» «Принцип класифікації і превентивності вирішення проблем фізичного розвитку студентської молоді». Основною метою в роботі вбачає виховання молоді стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя, як одну з основних умов зміцнення власного здоров’я, виховання морально-вольових та психологічних якостей. Володимир Сергійович виконував обов'язки наставника групи. Своєю наполегливою працею згуртовував колектив, намагався кожному допомогти, створити всі умови для успішного навчання, життя і відпочинку.

lklkl

Чередніченко Наталія Миколаївна - з 2002 року працює у ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» на посаді викладача української мови та літератури та з 2013 року завідувач дошкільним відділенням. У 2006 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури». У 2010 році закінчила Сумський обласний інститут післядипломної  педагогічної освіти і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладач вищого навчального закладу. Життєве кредо: «Кожна людина народжується для якоїсь справи. Кожен, хто ходить по землі, має свої обов’язки в житті».

5454Бендюг Микола Володимирович. Має вищу освіту, вищу кваліфікаційну категорію, звання старший вчитель, стаж педагогічної роботи 18 років,. Закінчив у 1998 році фізико-математичний факультет Сумського  державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка за спеціальністю вчитель математики та фізики. З вересня 2013 року займає посаду завідувача шкільного відділення ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка». Навчається у магістратурі Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за напрямком «Управління навчальним закладом» Коло наукових інтересів пов’язане із використанням інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні фізики. Тому і науково-методична проблема над якою працює «Формування навчально-пізнавальної компетентності студентів на заняттях фізики шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій». Автор 5 наукових статей. Життєве кредо – «Розвивати в собі те, що вже є; відкривати в собі те, чого бракує!» Педагогічне кредо  – «Вимогливість до учнів (студентів) у поєднанні з повагою до їхньої особистості.


 
       © 2017 ВКНЗ СОР "Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito