gototopgototop
Рішення педагогічної ради від 20.02.2017 року
23.02.2017 11:27

Зміст виховної роботи, особистість викладача, наставника групи, студента - умови, необхідні для забезпечення якості навчально-виховного процесу.

Рішення педагогічної ради.

Дослідивши та обговоривши питання «Зміст виховної роботи, особистість викладача, наставника групи, студента - умови, необхідні для забезпечення якості навчально-виховного процесу», педагогічна рада відзначає, що у сфері виховання в училищі відбувається інтенсивний пошук більш досконалої моделі, яка базується на кращих національних, культурних і виховних традиціях, враховує уроки історії українського народу, власні ресурси і можливості держави, забезпечує духовну і професійну творчість педагогів.

Особливого значення набуває оновлення змісту і організаційних форм виховної роботи в навчальному закладі, вдосконалення форм і методів роботи наставників груп. Сьогодні основна мета і завдання виховного процесу в училищі визначені Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 641 від 16.06.2015 року. Відповідно до цього в училищі розроблена та реалізується система заходів щодо п реалізації.

Найважливішою умовою і передумовою підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу у закладі є професійна компетентність і готовність викладачів до виховної діяльності, забезпечення ними високого рівня педагогічної діяльності, педагогічна культура суб’єктів навчально-виховного процесу, знання методів, прийомів і засобів виховання, уміння правильно їх обирати^, і використовувати, вміння здійснювати моніторинг результатів виховної діяльності і вносити відповідні корективи за його результатами.

Враховуючи вище зазначене, педагогічна рада ухвалила:

  1. Забезпечити виконання загальноучилищних заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 641 від 16.06.2015 року.

Магаляс О. М, Жовба О. А., наставники груп. Постійно.

  1. Відновити автопробіг «Шляхами подвигу та слави»; внести необхідні

корективи відповідно до вимог сьогоднішнього дня.

Венгеровський С. Б., члени студентського

історичного наукового товариства. Травень 2017 р.

  1. Наставникам академічних груп систематично працювати над удосконаленням педагогічної культури шляхом активізації свого творчого потенціалу, самовдосконалення, вивчення передового досвіду інших наставників. На засіданнях МО наставників груп заслухати звіти про виконання індивідуальних планів роботи викладачів (розділи, що стосуються виховної діяльності).

Магаляс О. М, Жовба О. А.

Щомісяця.

  1. Психологічній службі училища активізувати практичну допомогу наставникам груп у питаннях організації індивідуальної роботи зі студентами, налагодження позитивного мікроклімату в групах. Розробити методичні рекомендації для наставників груп за даними напрямками роботи і розглянути на засіданні МО у вересні 2017 р.

Баль О. В., Коваленко С. Л.

  1. Наставникам груп використовувати у виховній діяльності новітні виховні технології з метою забезпечити студентам оволодіння комплексом необхідних для життя і майбутньої професійної діяльності компетентностей. Узагальнити досвід роботи наставників груп Криворуки В. В. та Бережної С.І

Магаляс О. М, Жовба О. А.

2017- 2018 н. р.

  1. Психологічній службі училища скомплектувати діагностичний пакет методик, що дозволяють провести моніторинг рівня вихованості студентів училища.

Баль О. В., Коваленко С. Л.

2017- 2018 н. р.

  1. Організувати науково-дослідницьку конференцію студентів спеціальності «Музичне мистецтво» в рамках декади циклової комісії на тему « Космос і музика»;

створити електронну базу даних дослідницьких робіт для подальшого використання у практичній діяльності.

Викладачі ЦКмузичних дисциплін.

.                                                                                            2017 - 2018 н.р.

8.  Узагальнити прийняття  на засіданні  педагогічної ради рішення наказом по училищу .

Магаляс О.М.

до 22.02.2017р.

 
       © 2018 ВКНЗ СОР "Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito