gototopgototop
Циклова комісія викладачів соціально-економічних дисциплін

Венгеровський Сергій Борисович - викладач вищої категорії. Закінчив в 1991 році Харківський Національний університет ім. Каразіна, історичний факультет. В своїй роботі користується педагогічним кредо: «Інтенсифікація навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових методів навчання, орієнтованих на особистість». Велику увагу приділяє інформаційно-методичному забезпеченню навчального процесу. Працює над впровадженням комп’ютерних методів навчання, використанням електронних підручників. Працює над створенням комплексів методичного забезпечення з предметів циклової комісії. Велику увагу приділяє розробці тестових завдань, методичним рекомендаціям до проведення семінарів з ряду предметів циклової комісії, комплексам завдань для самостійної роботи студентів.  В 1999 році здав кандидатський мінімум у Сумському державному педагогічному університет ім. А.С.Макаренка. Є пошукачем на наукову ступінь. Сергій Борисович очолює циклову комісію соціально-економічних дисциплін з 2000 року. Як завідуючий кабінетом постійно працює над поповненням комплексів методичного забезпечення новинками педагогічної літератури.Викладач приділяє велику увагу науковій роботі студетів. Є організатором студентського історичного наукового товариства, члени якого регулярно беруть участь в роботі різних наукових установ, ведуть активну краєзнавчу діяльність. Під керівництвом Венгеровського С.Б. студенти беруть участь у роботі археологічної екпедиції Слобожанської Археологічної Служби та Харківського Національного університету ім. Каразіна.

 

Гриценко Катерина Юхимівна - викладач вищої категорії, має звання «Старший викладач». Закінчила Харківський Національний університет ім.Каразіна, історичний факультет. Вивчення навчального матеріалу викладач забезпечує з дотриманням дидактичних принципів науковості, систематичності та доступності. Викладач забезпечує модульне планування навчального матеріалу. В процесі кожного заняття створюються умови для творчого мислення студентів, вміння самостійно аналізувати події та явища, формувати висновки, робити узагальнення. В своїй практичній діяльності викладач використовує також ситуаційні ігри, стосовно певних конкретно-історичних умов, чим забезпечує розвиток торчої думки, аналітичного мислення. Для проведення підсумкових занять Катерина Юхимівна широко використовує тестові завдання. При вивченні нового матеріалу викладач велику увагу приділяє роботі з документами.Під керівництвом Катерини Юхимівни студенти багаторазово проводили цікаві позаурочні заходи на правову тематику. Гриценко Катерина Юхимівна зарекомендувала себе як людина високих моральних якостей. Вона користується заслуженим авторитетом у викладачів та студентів.


Пархоменко Тетяна Миколаївна - викладач І категорії. Закінчила Сумський державний педагогіний університет ім.А.С.Макаренка. З 1999 року працює в Лебединському педагогічному училищі ім.А.С.Макаренка. Під час проведення занять викладач використовує різні форми групової роботи. Велику увагу приділяє використанню нетрадиційних і інтерактивних методів навчання. Пархоменко Т. М. працює над формуванням у студентів вмінь, формувати історичні поняття в учнів молодших класів. По цій тематиці нею розроблений методичний реферат і методичні рекомендації до викладання в молодших класах елементів історичних знань. Як завідуючий кабінетом викладач велику увагу приділяє формуванню комплексів методичного забезпечення та систематичному їх поповненню новинками педагогічної літератури. Викладачем розроблено ряд методичних рекомендацій до проведення семінарських занять, методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи студентів, завдання до комплексних контрольних робіт, тестові завдання. Тетяна Миколаївна велику увагу приділяє позааудиторній роботі в училищі, нею проведено ряд заходів, серед яких: тематичні вікторини, брейн-ринги, семінари на різну тематику. Викладач користується заслуженою повагою і авторитетом у колег і студентів.

 

Кобзар Ярослава Миколаївна - викладач правознавства, та юрисконсульт Лебединського педагогічного училищаімені А.С. Макаренка, закінчила юридичний факультет ПАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональної Академії управління персоналом" 2011 році. В училищі з 2012 року.

 

 

 

 

 

 


 
       © 2017 ВКНЗ СОР "Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito