gototopgototop
Циклова комісія викладачів дошкільної,соціальної педагогіки,психології,окремих методик PDF Печать E-mail
22.08.2012 18:29

Циклова комісія викладачів дошкільної,соціальної педагогіки,психології,окремих методик.

  Викладачі майбутніх  дошкільних працівників  чітко усвідомлюють, що головною проблемою духовного та інтелектуального відродження нашого народу є оновлення змісту педагогічної освіти, і що домінантою сучасного педагогічного процесу має стати його творча функція, яка надає  перевагу формуванню творчої особистості. Педагоги намагаються організовувати творчий навчальний процес на підставі широкого поля активності і самостійності студентів. Для них кожний студент є не об’єктом навчання, а суб’єктом пізнання.

   За таких умов знання майбутніх спеціалістів стають дієвими, функціональними, не відірваними від життя. Кожен з педагогів намагається постійно впроваджувати нові педагогічні технології, які передбачають поєднання репродуктивних методів засвоєння студентами знань з методами проблемного навчання, що носять пошуковий, творчий характер.Так, організація інтерактивного навчання на заняттях передбачає моделювання занять, їх фрагментів, нестандартних життєвих ситуацій, використання ігор, спільне вирішення різних навчальних та педагогічних проблем, дискусій, оптимальне вирішення педагогічних ситуацій,  і т.д.

   У складі циклової комісії працює  18 творчих педагогів. Кредо викладачів циклової комісії : Пізнай себе,  пізнаєш інших. Удосконалюй себе і тобі вдасться  змінити світ.

ллолждТаран Вікторія Олексіївна з вересня 2012року очолює циклову комісію. Викладає методику ознайомлення дошкільників з природою, практикум з природознавства та дошкільну педагогіку. Має першу кваліфікаційну категорію. Була учасницею·конференції, присвяченій проблемі « Впровадження новітніх технологій в навчально-виховному процесі дошкільників» у місті Переяслав – Хмельницький. Особлива увагу приділяє особистісному зростанню майбутніх педагогів, формуванню їх творчості, розвитку адекватної самооцінки через самоаналіз і самопізнання в умовах особистісно-орієнтованої освіти. Вікторія Олексіївна намагається використовувати в роботі з студентами цікаві форми роботи, (ребуси, кросворди, розв’язування педагогічних задач, проблемних ситуацій та ін. ),· які активізують мислення, увагу, творчі здібності студентів. З метою підвищення свого фахового рівня викладач закінчила в 2009 році· магістратуру СДПУ імені А.С.Макаренка. Працює над проблемою : Застосування інтерактивних методів з метою· формування професійної компетентності студентів. Педагогічне кредо: Учитель живе до тих пір, поки вчиться, як тільки він перестає вчитися, у ньому вмирає вчитель.

олло

Ворона Анастасія Матвіївна - відмінник народної освіти УРСР , викладач вищої категорії, викладач - методист, заступник директора з навчальної роботи.Сама випускниця педагогічного училища, вона працює в ньому з 1980 року, викладаючи методику формування елементарних математичних уявлень. Проявила себе , як компетентний, творчий керівник циклової комісії. Чимало років вона займала посаду заступника  директора з навчально – виробничої практики студентів. Кожне навчальне заняття Анастасії Матвіївни можна вважати відкритим. Велика робота проведена нею в процесі започаткування в училищі нової спеціальності – «Соціальна педагогіка» (придбання спеціальної літератури, складання навчальних програм, програми  проведення педагогічної практики студентів, професіограми соціального педагога, тощо). Наполеглива, сучасна, доброзичлива, але, разом з тим вимоглива,принципова, відкрита у стосунках з колегами.

 

нгне

 

Полоз Зінаїда Василівна – відмінник народної освіти УРСР,  викладач вищої  кваліфікаційної категорії, викладач -   методист. У 1972 році окремо виділяється дошкільний відділ і його завідуючою стає Полоз З.В.(з 1984р.)ЇЇ знають студенти і викладачі як організовану, вимогливу, творчу особистість. Викладач працює над проблемою: Формування компетентнісного педагога в курсі вивчення методики образотворчого мистецтва. ЇЇ життєве кредо : Жити - значить працювати. Праця є життя людини.

 

 

 

 

 

нркенке6н

 

Артеменко Людмила Вікторівна протягом 10 років очолювала циклову комісію, відмінник народної освіти УРСР, викладач вищої категорії, викладач – методист. Л.В.Артеменко активно працює над реалізацією  ідей  інтерактивного навчання; вона розробила план поступового впровадження інтерактивних технологій, уміло налаштовує студентів на сумлінну підготовку до інтерактивних занять.

 

 

 

 

 

репр

Рога Людмила Іванівна - викладач вищої  кваліфікаційної категорії, викладач -   методист, відмінник народної освіти УРСР. З 1981 року є членом циклової комісії. У 2005 році Людмила Іванівна нагороджена знаком «Софії Русової». У неї  багатий досвід викладання загальної,  дитячої,вікової, педагогічної, соціальної психології  та інших предметів. Вона вміє забезпечити індивідуальний підхід до кожного студента, налагодити ділове і особистісне  спілкування. Вже чимало років Людмила Іванівна успішно очолює роботу методичного об’єднання наставників груп. За плечима її кар’єри як класного керівника 11  випусків. Майже 6 років  Рога Л.І. працює на посаді практичного психолога училища (з моменту введення цієї  посади  в навчальному закладі), продовжуючи проводити зі студентами різноманітну і цікаву діяльність – тренінги, морально–етичні  бесіди , клубно–гурткову роботу. Разом з гуртківцями  реалізує  випуск газет «Пульс емоцій», «Психологічний вісник»  та ін.

 

авава

 

Ляшко Надія Іванівна - викладач вищої кваліфікаційної категорії, відмінник народної освіти УРСР. Нагороджена золотою медаллю ВДНГ УРСР, бронзовою медаллю ВДНГ СРСР. Працює в училищі з 1987 року, на високому професійному рівні викладає дошкільну педагогіку, основи педагогічної майстерності, методику вивчення  передового педагогічного досвіду, психодіагностику,  керує педагогічною практикою студентів. Своїм девізом Надія Іванівна обрала слова Ж. – Ж. Руссо : Пам'ятайте, що перед тим, як взятися за виховання людини, треба самому зробитися людиною; треба, щоб у вас самих склався той взірець, який повинна наслідувати дитина.

 

 

 

екееп

 

Кужель Т.В. - відмінник народної освіти України, викладач вищої категорії, старший викладач.Вимогливий, принциповий викладач, викладає дошкільну  педагогіку  , керує практикою студентів. Має великий досвід роботи в дошкільній установі, який щедро передає колегам, студентам. Тетяна Василівна вражає своєю енергією, працьовитістю, діловитістю .Творчо працює над реалізацією проблеми училища: Моніторинг  якості освіти – невід’ємна складова сучасного освітнього середовища. Викладач розробила  тестові завдання для перевірки знань студентів з дошкільної педагогіки, а також методичні рекомендації до здійснення самостійної роботи, проведення практичних та семінарських занять.

 

 

 

цуцу

Клименко Людмила Анатоліївна –старший  викладач вищої кваліфікаційної категорії, голова регіонального методичного об’єднання викладачів дошкільної педагогіки ,психології, заступник директора з навчально-виробничої практики. Викладач соціальної та загальної педагогіки,основ психодіагностики та психокорекції. Викладач займається науково-методичною роботою, неодноразово її доповіді заслуховувались на засіданнях циклової комісії, педагогічних радах та педагогічних читаннях, засіданнях круглого столу. Тематика доповідей стосується  проблеми училища, підбору ефективних методів, засобів, прийомів та форм організації навчального процесу, соціально-педагогічної роботи. Працює над методичною проблемою : Інтерактивні методи навчання як засіб формування компетентнісного педагога інноваційної педагогічної культури. Кредо: Щоб бути гарним педагогом треба любити те, що викладаєш і любити тих, кому викладаєш.

 

уцвів

 

Ольховик Тетяна Миколаївна працює в училищі з 1985 року. Викладач вищої категорії, старший викладач. Як викладач методики розвитку мови ,Тетяна Миколаївна формує у студентів вміння володіти дитячим колективом, розвивати мовлення малят, використовуючи багатий арсенал рідної мови. Працює над проблемою : Формування в студентів життєво важливих компетентностей при вивченні курсу методики розвитку мовлення. Кредо:  Стався до людей так, як хочеш , щоб відносились до тебе.

 

 

 

 

 

івів 

Завалій Ніна Павлівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач - методист,старший викладач.  Працює на посаді  викладача методики фізичного виховання, здійснює керівництво педагогічною практикою студентів. У своїй роботі приділяє велику увагу проведенню практичних навчальних  занять, які сприяють виробленню у студентів вміння моделювати різні форми роботи з дошкільнятами, проводити аналіз та самоаналіз своєї діяльності. Ніна Павлівна  пропагує впровадження  під час подачі теоретичного матеріалу досвід педагогів – реформаторів: подружжя Нікітіних, М.М.Єфіменка  та інших. В 2011 році викладач написала методичну розробку з теми: Компетентнісний підхід до організації самостійної роботи студентів в курсі вивчення теорії та методики фізичного виховання. 27 лютого 2012 року студенти 4 курсу , підготовлені Ніною Павлівною,  зайняли 1 місце , у номінації «Студент» за напрямом підготовки «Дошкільна освіта»у Всеукраїнському  конкурсі «Педагог – це звучить гордо». Викладач вищої кваліфікаційної категорі.

чівв

 

Відюк Євгенія Павлівна має майже 30-річний  педагогічний стаж роботи. Викладає методику музичного виховання, методику фізичного виховання, виявляє себе, як високий професіонал при викладанні методик. Як керівник педагогічної  практики навчає студентів творчо застосовувати набуті теоретичні знання під час проведення занять з дітьми дошкільного віку.  Приділяє увагу формуванню краси, грації, правильної постави майбутніх вихователів. Її кредо: Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!

 

 

 

вівіфц

Фененко Алла Володимирівна,  викладач загальної та дитячої психології, патопсихології, практикуму з логопедії,  має  першу кваліфікаційну  категорію, старший викладач .  Виявляє високий професіоналізм, впроваджуючи сучасні форми і методи в навчання і виховання та  сприяючи при цьому розв’язанню завдань фахової підготовки спеціалістів, досягненню позитивних результатів у своїй педагогічній діяльності.

 

 

 

 

 

 

апівпа

Бережна Світлана Іванівна - викладач вищої кваліфікаційної категорії. В училищі викладає БЖД, основи педагогічної майстерності, керує практикою стуцдентів. В своїй роботі широко впроваджує лекційно-семінарську систему викладання, яка забезпечує розвиток у студентів професійного мислення, активізацію пізнавальної діяльності, збудження інтересу до предмету. Викладач постійно підвищує свій фаховий рівень, у 2009році з відзнакою закінчила навчання у  магістратурі СДПУ імені А.С.Макаренка, пройшла  навчання  за програмою «Intel». Була учасницею конференції,  присвяченій проблемі «Впровадження новітніх технологій в навчально-виховному процесі дошкільників» у місті Переяслав – Хмельницький. Сьогодні Світлана Іванівна працює над проблемою : Формування у студентів життєво необхідних компетентностей у студентів в процесі вивчення курсу БЖД. Її кредо: Справжній педагог той, хто здатен спуститись з висоти своїх знань до незнання студента і разом з ним піднятись до вершини .

ыфык

 

Коваленко Світлана Леонідівна – викладач другої категорії, магістр  після закінчення Сумського державного педагогічного університету працює в цикловій комісії дошкільної та соціальної педагогіки та окремих методик. Викладає Світлана Леонідівна предмети соціального циклу. Працює над пошуком шляхів вирішення загальноучилищної проблеми. Підготувала комплекс методичного забезпечення  з соціальної психології, дозвіллєзнавства.Протягом 2011- 2012 н. р. працює над проблемою : Компетентнісний підхід соціалізації студентів в умовах училища. Життєве кредо: Життя людини до тих пір має цінність, допоки вона допомагає людям.

 

 

 

 

паавапке

 

Баль Олена Вікторівна працює в училищі з 2011 року, спеціаліст, з метою підвищення свого фахового рівня вступила до магістратури СДПУ імені А. С. Макаренка. Успішно викладає загальну, дитячу, вікову психологію. Працює над пошуком шляхів вирішення загально училищної проблеми, розробила тестові , варіативні завдання для вивчення рівня знань студентів з психології, методичні рекомендації до організації практичних і семінарських занять з курсу загальної та дитячої  психології. Впроваджує в роботу з студентами такі форми роботи, які активізують мислення, увагу, творчі здібності. Кредо: Кожна дитина , якщо її навчити правильно мислити, може досягти успіху в житті.

 

 

 

 

прогрог 

 

Турченко Алла Михайлівна - викладач методики фізичного виховання дітей дошкільного віку та основ педагогічної майстерності, спеціаліст, магістрант, творчо працює над впровадженням проблеми училища. Закінчила Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка у 2010 році. На посаді викладача працює в училищі з 2012 року, а виконує обовязки лаборанта з 2003 року.

 

 

 

 

 

нен

 

Вознюк Вікторія Вікторівна з 2011 року працює викладачем соціально-педагогічних дисциплін. У  2012 році закінчила магістратуру Сум ДПУ імені А. С. Макаренка за спеціальністю "Соціальна педагогіка". З 2012 року навчається в аспірантурі Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка. Працює над проблемою "Моніторинг якості освіти - невід`ємна складова сучасного освітнього середовища".

 

 

 

 

 

 

 

нен

 

Щуцька Оксана Михайлівна працює в училищі з 2005 року, спеціаліст, магістр. Викладає предмети соціального циклу, впроваджує в практику передовий педагогічний досвід В. О. Сухомлинського, А. С. Макаренка. Розробила методичні рекомендації до організації практичних і семінарських занять з етики і психології сімейного життя, методики соціально-педагогічної роботи. Кредо: Рухатись вперед, не зупинятись на досягнутому.

 
       © 2017 ВКНЗ СОР "Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito