gototopgototop
Циклова комісія викладачів шкільної педагогіки та психології PDF Печать E-mail
22.08.2012 17:51

Циклова коміссія

шкільної педагогіки та психології

Історія циклової комісії
шкільної педагогіки та психології

Кажуть, циклова комісія – це мозок спеціальності, яку опановує студент, і серце відділення.

Не знаю, як щодо серця, бо у живого організму воно одне, а у циклової комісії викладачів

шкільної педагогіки і психології завдання бути мотором на

всіх спеціальностях шкільного відділення.

Достеменно відомо, що в світі не буває двох однакових циклових комісій,

як не буває двох однакових людей.

Запитайте, що ж визначає нашу індивідуальність і неповторність?

Наша циклова комісія – це колектив, який має цікаву історію.

Циклова комісія викладачів
шкільної педагогіки і психології сьогоденняМихайленко Наталія Вікторівна - голова  циклової комісії викладачів  шкільної педагогіки та психології. У 1996 році закінчила з відзнакою Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка, за спеціальністю “Початкове навчання”, викладач вищої категорії, магістр педагогіки вищої школи (магістратура при Київському університеті економіки  і права «Крок»,  2006 р.). Захистила магістерську роботу на тему: «Формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів в ході використання інтерактивних технологій навчання», має 8 публікацій. Викладає в училищі педагогіку та предмети варіативної частини навчального плану з 1999 р.  Життєве кредо: “Хто хоче зрушити світ,  то нехай почне із себе”.


 

 

Мандрико Тамара Василівна – голова регіонального методобєднання викладачів психолого-педагогічних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник народної освіти України, нагороджена почесним знаком “Антон Макаренко”. Закінчила з відзнакою Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка (1968 р.) та Київський державний педагогічний інститут ім. Горького (1972 р.), стаж роботи в педучилищі 38 років. Головна проблема, над якою працює: психологічна компетентність майбутніх учителів початкових класів. Автор 21 публікацій. Завідуюча музеєм спадщини А.С. Макаренка, керує педагогічно-пошуковим товариством, робота якого описана у книзі С.Г. Карпенчук, М.М. Окси “Макаренкознавство в Україні: аспекти історії, теорії, практики”. Життєве кредо: Щоб не трапилося , ви повинні грати на своєму інструменті в оркестрі життя.

 

Мірошніченко Лариса Василівна. Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди в 1980 році за спеціальністю “Педагогіка та методика початкового навчання ”. Загальний педагогічний стаж 30 років в училищі працює з 1986 року викладачем методики виховної роботи. “Викладач-методист”, викладач вищої категорії, її життєве кредо “Виходь, іди дорогами зеленими, і від людей візьми і людям дай”. Має публікації в журналах “Початкове навчання” та “Віснику Глухівського державного педуніверситету”. Нагороджена Грамотою Міністерства освіти України, почесний знак “Відмінник освіти України”.

 

 

 

 

Прокопенко Наталія Григорівна. Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького у 1980 році, за спеціальністю викладач педагогіки та психології. Педагогічний стаж – 37 років, з 1980 року працює в училищі. Викладає педагогіки та психологію. Кваліфікація: викладач вищої категорії, викладач-методист. Нагороди: Грамота Міністерства освіти і науки України.

 

 

 

 

 

Кравченко Олександра Миколаївна – викладач вищої категорії, викладач-методист, працює викладачем в училищі з 1981 року по закінченні Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького, за спеціальністю “Педагогіка і психологія”. Педагогічний стаж – 35 років. Працює викладачем педагогіки і психології. Формує у вихованців якості майбутнього спеціаліста – патріота України. Має таке життєве кредо: “Життя – це не ті дні, що прожиті, а ті, що запамятались”. Професійний девіз “В педагогічному процесі немає ситуації, яка б дозволяла педагогу принижувати особистість вихованця”. За сумлінну працю нагороджена знаком “Відмінник освіти України”(2010р.) За формування національної свідомості студентів викладач нагороджена Грамотою канадського товариства Приятелів України ім. Анни і Петра Патиків (2005 р.)

 

 

Соловей Галина Сергіївна  - у 2000 році з відзнакою закінчила Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка зі спеціальності «Початкове навчання” з додатковою кваліфікацією “організатор організатор дитячих об'єднань Успішно закінчила у 2004 році  Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка і отримала повну вищу освіта за спеціальністю  «Початкове навчання. Соціальна педагогіка» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів та соціального педагога. В Лебединському педагогічному училищі імені А.С. Макаренка працює 10 років.  З 2009/2010 н.р. викладає предмети варіативної частини навчального плану, керівник позанавчальної виховної практики.

 

 

Сердюк Вікторія Павлівна – у 2004 році з відзнакою закінчила Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка зі спеціальності «Початкове навчання з поглибленим вивчення біології та психології». Успішно закінчила у 2008 році Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка і отримала повну вищу освіта за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Практична психологія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології, практичного психолога у закладах освіти. В Лебединському педагогічному училищі імені А.С. Макаренка працює з 2005 року.

 

Циклова комісія успішно працює над вирішенням основного завдання навчального закладу – підготовка компетентних, конкурентноспроможних фахівців. 
       © 2017 ВКНЗ СОР "Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito