gototopgototop
Циклова комісія викладачів математики, фізики, інформатики, інформаційних технологій та методик навчання

Предметна комісія викладачів математики та природничих дисциплін була створена в педагогічному училищі для поліпшення науково-методичної роботи в 1957 році. Комісія об'єднувала викладачів математики, фізики, біології, хімії, географії, анатомії. Комісію очолив Відмінник народної освіти УРСР, людина з ліричною душею, художник аматор, учасник Великої Вітчизняної війни, викладач математики Фалько Іван Артемович. В 60-ті роки минулого століття комісія була розділена на дві: викладачів математики та фізики і природничих дисциплін. Крім викладачів математики та фізики в комісію входили викладачі технічних засобів навчання, а з 1984 року, після введення кусу інформатики, і викладачі інформатики.

З 2003 по 2017 рік предметна комісія називалася «цикловою комісією викладачів математики та фізики». З 2017 року циклова комісія в черговий раз була  переіменована: в даний час вона називається «циклова комісія викладачів математики, фізики, інформатики , інформаційних технологій та методик навчання.»


Фалько Іван Артемович,

викладач математичних дисциплін,  перший голова предметної комісії викладачів фізико-математичних та природничих дисциплін, очолював комісію з 1957 року по 1969 рік.


Безуглий Іван Андрійович,

викладач математичних дисциплін, очолював методичну комісію викладачів математики та фізики з 1969 року по 1971 рік


Фалько Олена  Михайлівна,

викладач математичних дисциплін, очолювала методичну комісію викладачів математики та фізики з 1971року по 1975 рік


Посенко Катерина Никифорівна,

викладач математичних дисциплін, очолювала методичну комісію викладачів математики та фізики з 1975 року по 1986 рік


Осінцева Віра  Павлівна, 

викладач фізики, очолювала методичну комісію викладачів математики та фізики з 1986 року по 2000 рік


В різні роки до складу предметної (методичної) комісії входили викладачі математики:


Курило М. П.

кінець 50-х років – початок 60-х років ХХ століття, в цей же час – директор училища


Підвезько Л. М

кінець 50-х - початок 70-х років ХХ століття


Іванова Г. В.

кінець 50-х  – початок 70-х років ХХ століття


Літвінова Л. І.,

1983 - 1992 рік, заступник директора з педагогічної практики


Касьян В. Д.,

з середини 80-х- ХХ століття  до 2000 року, завідувач шкільним відділенням


Мартишко Г. С.,

середина 70-х – кінець 90-х років ХХ століття , перший голова методичного об’єднання викладачів методики математики та теоретичних основ математики педагогічних училищ Центрального регіону України


Семигук Л. С.,

середина 80-х – початок 90-х років ХХ століття


В різні роки до складу методичного об’єднання (циклової) комісії викладачів математики та фізики входили викладачі  фізики та ТЗН:


Мовчан В. Г.,

кінець 50-х- початок 70-х років ХХ століття


Мовчан В. Я.,

кінець 50-х- початок 70-х років ХХ століття


Трофімов В. К.,

1972 – 2003 рік


Кулішенко В. Я.,

кінець 70-х років ХХ століття


Кірдіщев П. А.,

1977 – 2012 рік.


Перший викладач інформатики в училищі


Капран Г. І.,

середина 80-х – початок 90-х років ХХ століття


Викладачі, що працювали в училищі в кінці 80-х – початку 90-х років ХХ століття


Калюжний О. Ф.

Гадайчук О. Р.

Хобот В.М.

Кабанець В. В.,

1985-2013 рік, викладач-методист вищої категорії, Відмінник Народної освіти УРСР, завідувач шкільним відділенням.Циклова комісія сьогодні


Подоляк Василь Костянтинович,

в училищі з 1986 року, викладач фізики, голова циклової комісії з 2000 року.

Делегат І конгресу українців від Сумської області (1992 р.)

Делегат І з'їзду працівників освіти України (1992 рік).

Автор 5 науково-методичних  публікацій.

Відмінник освіти України, викладач-методист вищої категорії.


Якушко Наталія Станіславівна,

з 1977 року працює викладачем математики, теоретичних основ математики та методики математики ВКНЗ СОР «Лебединського педагогічного училища ім. А.С. Макаренка», Відмінник освіти   України, старший викладач вищої категорії. Голова методичного об’єднання викладачів методики математики педагогічних ВНЗ – І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону України.


Камчатна  Світлана Олексіївна,

з 1983 року працює в ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище ім. А. С.Макаренка» викладачем математичних дисциплін,  старший викладач вищої категорії.


Харченко Тетяна Григорівна,

з 1983 р. викладач математичних дисциплін ВКНЗ СОР  «Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка, старший викладач вищої категорії


Лозова Тетяна  Іванівна,

з 1986 р. викладач математичних дисциплін ВКНЗ СОР  «Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка, старший викладач вищої категорії


Минюк Ірина Михайлівна,

з 2002 року працює викладачем інформатики в ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище ім. А. С. Макаренка, викладач І категорії.

Кірдіщев Антон Петрович,

з 2004 року працює викладачем інформатики в ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище ім. А. С. Макаренка, викладач І категорії, автор 3 –х науково- методичних публікацій.


Кірдіщева Олена Василівна

з 2010 року працює викладачем інформатики в ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище ім. А. С. Макаренка, викладач І категорії, автор 3 –х науково методичних публікацій.

Доля Людмила Миколаївна,

з 2012 року працює викладачем математичних дисциплін ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище ім. А. С. Макаренка, викладач вищої категорії, автор 4 –х науково методичних публікацій.


Бендюг Микола Володимирович

з 2003 року працює викладачем фізики ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище ім. А. С. Макаренка, старший-викладач вищої категорії, автор 5 –х науково методичних публікацій.

 
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito