gototopgototop

«Затверджую»

Голова приймальної комісії Вищого комунального навчального

закладу Сумської обласної ради

«Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка»

___________________ Л. Б. Білокобильська

 

Р о з к л а д

вступних випробувань зі спеціальностей

«П о ч а т к о в а    о с в і т а»

 

Дата

1 група

2 група

15.07.2018

Консультація з української мови (диктант) – о 16:00 год.

16.07.2018

У к р а ї н с ь к а   м о в а  (диктант) – о 9:00 год.

У к р а ї н с ь к а   м о в а  (диктант) – о 9:00 год.

18.07.2018

К о н с у л ь т а ц і я  – о 16:00 год.

19.07.2018

Математика (усно)

о 9:00 год.

Біологія (усно)

о 9:00 год.

 

Відповідальний секретар приймальної комісії  ­­­­­­­­­_______________ В.В. Криворука

 

 


«Затверджую»

Голова приймальної комісії Вищого комунального навчального

закладу Сумської обласної ради

«Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка»

___________________ Л. Б. Білокобильська

 

Р о з к л а д

вступних випробувань зі спеціальностей

«С о ц і а л ь н а   робота»

«Д о ш к і л ь н а    о с в і т а»

Дата

«Соціальна робота»

«Дошкільна освіта»

9 кл.

15.07.2018

Консультація з української мови (диктант) – о 16:00 год.

16.07.2018

У к р а ї н с ь к а   м о в а  (диктант) – о 10:00 год.

У к р а ї н с ь к а   м о в а  (диктант) – о 10:00 год.

19.07.2018

Консультація з біології, історії України – о 16:00 год.

20.07.2018

Біологія  (усно) – о 9:00 год.

Історія України – о 9:00 год.

Відповідальний секретар приймальної комісії  ­­­­­­­­­_______________  В.В. Криворука

 

 


«Затверджую»

Голова приймальної комісії Вищого комунального навчального

закладу Сумської обласної ради

«Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка»

___________________ Л. Б. Білокобильська

 

Р о з к л а д

вступних випробувань зі спеціальностей

«С е р е д н я   о с в і т а (Ф і з и ч н а   к у л ь т у р а)»

«С е р е д н я о   с в і т а (М у з и ч н е   м и с т е ц т в о)»

Дата

«Фізична культура» 

«Музичне мистецтво»

15.07. 2018

Консультація з української мови (диктант) – о 16:00 год. 

16.07.2018

Українська мова (диктант) – об 11:00 год.

18.07.2018

Консультація  - о 16:00 год.

19.07.2018

Легка атлетика – о 8:00 год.

20.07.2018

Гімнастика – о 8:00 год.

Творче випробування з музики – о 9:00 год.

 

Відповідальний секретар приймальної комісії  ­­­­­­­­­  ___________________ В. В. Криворука

 
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito