gototopgototop
Додаток 1 до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 1

до Правил прийому на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста  у Вищому комунальному навчальному

закладі Сумської обласної ради « Лебединське

педагогічне училище імені А.С. Макаренка в 2018 році

 

ПЕРЕЛІК

спеціальностей, прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного

рівня молодшого спеціаліста за якими

здійснюється з урахуванням рівня творчих та фізичних

здібностей вступників

Шифр

галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальністі

01

Освіта

014

Середня освіта( Фізична культура)

01

Освіта

014

Середня освіта( Музичне мистецтво)

В.о. директора училища ________Л.Б.Білокобильська

 
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito