gototopgototop
Додаток 2 до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 2

до Правил прийому на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

спеціаліста  у Вищому комунальному навчальному

закладі Сумської обласної ради « Лебединське

педагогічне училище імені А.С. Макаренка в 2018 році .

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,

яким  надається особлива підтримка

В.о. директора училища ________Л.Б.Білокобильська

 
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito