gototopgototop
План позанавчальної виховної роботи на 2017 - 2018 навчальний рік

За організованість дій викладацького та студентського колективів

Мета:

 • формування організаційних навичок студентів;
 • активізація студентів у процесі складання планів роботи;
 • пошук нових передових форм та методів виховної роботи;
 • дальший розвиток самоуправлінської діяльності.

I. Загальноучилищні заходи.

№ п/п

Заходи

Відповідальні

Термін

Засідання педагогічної ради

Ворона А. М.

30.08.17 р.

а) Свято Дня знань та посвята нового поповнення у першокурсники ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училища імені А.С. Макаренка»;

б) перший урок педагогіки для першокурсників.

Магаляс О. М.

Таран В.О.

01.09.17 р.

01.09.17 р.

Розселення студентів у гуртожиток.

Полуйко А. Б.,

Фесенко О. П.,

Шахова К. О.

30-31.08.17 р.

Засідання методичного об’єднання наставників груп.

Магаляс О. М.,

Жовба О. А.

04.09.17 р.

Звітно-виборні збори мешканців гуртожитку.

Магаляс О. М.,

Шрайнер І.М.,

Полуйко А. Б.

14.09.17р.

Профілактичне медичне обстеження студентів.

Голощапова О. В.

Вересень 2017р.

Організація студентів на участь у гуртках, клубах, творчих колективах, спортивних секціях.

Магаляс О.М.,

Якушко С.І.,

Романенко С.А.,

Ліщина Є.Є.

Вересень 2017р.

Організація роботи по забезпеченню чистоти і порядку на території училища, міського парку та закріплених за навчальним закладом вулицях.

ПолуйкоА.Б.,

Магаляс О.М.,

Маліков Л.А.,

завідувачі відділеннями, міністерство естетики СД  «ОЛЕАНДА»

Протягом року

Організація чергування навчальних груп у корпусі, аудиторіях.

Полуйко А. Б.,

міністерство естетики СД «ОЛЕАНДА»

Протягом року

10.

Залучення органів студентського самоврядування до реалізації ІІ етапу науково-методичної проблеми училища «Управління самостійною роботою студента як фактор підвищення якості освіти».

Магаляс О.М., Ворона А.М., зональний методичний кабінет,

Полуйко А. Б.

Протягом року

11.

Моніторинг позанавчальної роботи закладу і прогнозування його подальшого розвитку.

Магаляс О.М.,

Жовба О.А.

Протягом року

12.

Моніторинг діяльності наставників груп з метою діагностування їх рівня підготовки до здійснення сучасного виховного процесу з позицій ідей гуманної педагогіки.

Магаляс О.М.,

Жовба О.А.

Протягом року

13.

Підготовка і проведення засідання педагогічної ради «Сім’я – лоно людської культури» (І.Ільїн). Підготовка майбутніх педагогів до роботи з сім’єю – невід’ємна складова якісної підготовки висококваліфікованого педагога.

Магаляс О.М.,

наставники груп,

СД «ОЛЕАНДА»

Квітень 2018 р.

II. Курсові заходи.

1.

Організаційні збори першокурсників, зустріч батьків нового поповнення з адміністрацією.

Ворона А.М.

31.08.17 р.

2.

Конференція студентів 4-х курсів за підсумками літньої педагогічної практики.

Клименко Л.А., керівники практики

14.09.17 р.

III. Групові заходи.

Організаційні збори у групах по визначенню перспектив на 2017-2018 н.р.

Наставники груп

04 - 08.09.17р.

Організаційні збори у групах нового прийому по опрацюванню Статуту училища, Правил внутрішнього розпорядку, створенню структур студентського самоврядування у групі.

Наставники груп

04 - 08.09.17р.

Бесіди в групах з питань наукової організації праці.

Наставники груп

11 - 15.09.17р.

Вивчення особових справ та ознайомлення з сімейним станом студентів.

Наставники груп

Протягом року

Відвідування студентів, які проживають вдома та на приватних квартирах.

Наставники груп

Протягом року

Індивідуальні зустрічі та бесіди з батьками.

Наставники груп

Протягом року

Інформування батьків про успішність і відвідування студентами занять.

Наставники груп, завідувачі відділеннями

Щомісяця

Анкетування студентів групи з метою виявлення інтелектуального та світоглядного рівнів.

Наставники груп,

Баль О.В., практичний психолог

Протягом року

Проведення батьківських зборів.

Наставники груп

Один раз на рік

10.

Проведення та аналіз «Анкети захоплень і інтересів студентів І-х курсів».

Магаляс О.М.,

наставники груп

Вересень 2017р.

11.

Анкетування студентів з метою вивчення їх способу життя.

Наставники груп

Протягом року

12.

Анкетування студентів з метою вивчення їх рівня знань у питаннях формування здорового способу життя.

Наставники груп

Вересень 2017р.

13.

Анкетування студентів

І-х курсів по їх адаптації.

Баль О.В.,

Коваленко С.Л.

Листопад 2017р.

14.

Анкетування студентів:

–        «Взаємодія викладачів та студентів»;

–        «Моя думка про групу»;

–        «Наставник групи очима студентів»;

–        «Виховна робота в училищі»

Магаляс О.М.,

Жовба О.А., наставники груп

Протягом року


Національно-патріотичне виховання

Метою національно-патріотичного виховання  є:

 • формування національної свідомості і відповідальності за долю України;
 • виховання активного прагнення до розбудови нової України;
 • виховання любові до рідної землі, поваги до її історії, національних символів, відновлення і збереження історичної пам’яті;
 • культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.);
 • виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови,
  культури, традицій;
 • виховання готовності захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

I. Загальноучилищні заходи.

Тиждень національно-патріотичного виховання студентської молоді (за окремим планом).

Магаляс О. М.,

Жовба О.А.,

Карпенко О. М.,

Романенко С. А.

Листопад 2017р.

Творчі зустрічі з поетами рідного краю.

Карпенко О. М., викладачі ЦК філологічно-гуманітарних дисциплін

Протягом року

Урочисте відкриття VIІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської та учнівської молоді імені Т.Шевченка та XVIІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Карпенко О. М.,

Бідна Л. В.,

Чередніченко Н. М.

09.11.2017р.

І етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу студентської та учнівської молоді імені Т. Шевченка.

Карпенко О. М., викладачі ЦК філологічно-гуманітарних дисциплін

Листопад 2017р.

Участь студентів училища в обласному етапі VIІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка.

Карпенко О. М., викладачі ЦК філологічно-гуманітарних дисциплін

Грудень 2017р.

І етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови      ім. Петра Яцика.

Карпенко О. М., викладачі ЦК філологічно-гуманітарних дисциплін

Листопад 2017 р.

Обласний етап ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.

Карпенко О. М., викладачі ЦК філологічно-гуманітарних дисциплін

Грудень 2017р.

Конкурс читців на краще виконання творів Т.Шевченка, участь у міському конкурсі читців до Дня народження

Т. Шевченка.

Викладачі виразного читання

Березень 2018 р.

Участь у регіональному етапі       VІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.

Карпенко О. М.,

Костирка Ю.В.

21 лютого 2018р.

Випуск стіннівок до ювілейних дат українського письменства.

Викладачі української мови

та літератури

Протягом року

Святковий захід до річниці від дня народження Т.Шевченка.

Костирка Ю.В., Перевозник Л.О., Мірошниченко І.С.

Березень 2018р.

Виконання загальноучилищних заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді :

1. Організаційна робота

1.1.

Висвітлювати в місцевих ЗМІ, на радіо «Світанок» та на сайті училища заходи з реалізації Концепції національно – патріотичного виховання студентів.

Жовба О.А.,

Магаляс О. М.,

міністерство інформації СД «ОЛЕАНДА»

Постійно

2. Створення соціально – педагогічних умов для реалізації

національно – патріотичного виховання

2.1.

Популяризувати на студентських науково – практичних конференціях, «круглих столах» факти і події, що свідчать про колективну і індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ столітті, перелічених у Законі України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» (№ 25 – 38-1 від 07.04.2015р.).

Голови ЦК, керівники студентських наукових товариств

Постійно

2.2.

Проводити науково – дослідницьку та освітньо – просвітницьку роботу, яка передбачає відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України (Київська Русь, Військо Запорізьке, діяльність Українських урядів 1917 – 1921 років, інші визвольні проекти):

–    організація фотовиставок;

–    організація музейних експозицій;

–    проведення дискусій, «круглих столів» із застосуванням місцевих традицій, свідчень усної історії національно – визвольної боротьби українського народу.

Венгеровський С.Б., члени студентського історичного наукового товариства;

Мандрико Т.В., члени педагогічно – пошукового товариства

Постійно

2.3.

Продовжити практику проведення тижнів правової освіти та започаткувати тиждень національно – патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків (за окремим планом).

Магаляс О. М., Венгеровський С.Б.; викладачі ЦК соціально – економічних дисциплін;

Якушко С. І., викладачі ЦК музичних дисциплін

Два рази на рік (жовтень, грудень);

квітень, щорічно

2.4.

Продовжити практику проведення святкових заходів з відзначення Дня української писемності та мови.

Карпенко О. М., викладачі ЦК гуманітарно – філологічних дисциплін

Щорічно

9 листопада

2.5.

Проводити на «День знань» перший урок для нового поповнення з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України.

Магаляс О. М.,

Михайленко Н. В.,

Таран В. О.

Щорічно

1 вересня

2.6.

Започаткувати місячник училищної бібліотеки «Виховуємо громадянина – патріота України».

Звягольська О. Д.

Щорічно

з 2016 р.

2.7.

Комплектувати фонд училищної бібліотеки літературою, спрямованою на національно – патріотичне виховання.

Звягольська О. Д.

Постійно

2.8.

Залучати студентів та педагогічний колектив училища до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо).

Якушко С. І.,

Карпенко О. М.,

Венгеровський С.Б.,

Мандрико Т. В.

Постійно

3. Зміст і форми національно – патріотичного виховання

3.1.

Розробити та проводити тематичні виховні години та години спілкування наставників груп «Минуле, теперішнє та майбутнє у вчинках та діяннях українців».

Наставники груп

1 – 4-х курсів

Постійно

3.2.

Налагодити системну екскурсійну діяльність студентських груп з відвідування визначних історичних місць та ознайомлення з пам’ятками української історії та культури.

Полуйко А. Б., наставники груп

Постійно

3.3.

Проводити різноманітні благодійні акції для забезпечення потреб військовослужбовців у зоні АТО.

Загін волонтерів училища «Іскорка тепла»;

Сердюк В.Г.;

голови ЦК;

СД «ОЛЕАНДА»

Постійно

3.4.

Проводити організаційно – масові заходи патріотичного спрямування за такими напрямами:

-         еколого – натуралістичний:

 • фотовиставка «Україна – сад»;
 • конкурс з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»;
 • фестиваль – конкурс «В об’єктиві натураліста»

-         дослідницько – експериментальний:

 • студентська науково – практична конференція «Україна – очима молодих»

-         художньо – естетичний:

 • виставка – конкурс декоративно – ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

-         туристсько – краєзнавчий:

 • краєзнавча конференція студентів «Мій рідний край, моя земля очима сучасників»;
 • студентська історико – краєзнавча конференція «Пізнай себе, свій рід, свій народ…»;
 • історико – географічна експедиція «Історія міст і сіл України»

Приходько С. В.,

викладачі ЦК природничих дисциплін;

члени студентського екологічного наукового товариства

Керівники студентських наукових товариств, голови ЦК

Костенко В. П.,

викладачі ЦК образотворчого мистецтва

Венгеровський С.Б.,

Приходько С. В.,

Карпенко О. М.

Постійно

3.5.

Запровадити факультативний курс «Народна психологія», спрямований на вивчення звичаїв українського народу.

Ворона А. М.

Вересень

2016 р.

3.6.

Продовжити діяльність студентських клубів, гуртків, університетів, творчих колективів за вподобаннями.

Магаляс О. М.,

керівники творчих колективів, клубів, гуртків

Постійно

3.7.

Надавати організаційну та матеріальну підтримку національно – патріотичним заходам органів студентського самоврядування.

Магаляс О. М.,

Полуйко А. Б., президент СД «ОЛЕАНДА»

Постійно

3.8.

Започаткувати студентські олімпіади з національно – патріотичної тематики

Голови ЦК

З вересня

2016 р.

3.9.

Започаткувати конкурс курсових робіт та наукових публікацій студентів з національно – патріотичної тематики.

Керівники курсових робіт, голови ЦК

З вересня

2016 р.

3.10

Проводити конкурс студентських есе на тему: «Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини?».

Голови ЦК

Щорічно

4. Військово-патріотичне виховання студентів

4.1.

Проводити безстрокові акції: «Ми разом» (на допомогу пораненим військовим), «З вірою у серці» (на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників та волонтерів, які працюють в зоні АТО), мітингу – реквієму на вшанування Героїв Небесної Сотні, зустрічей з воїнами – учасниками АТО «В родинному колі».

Магаляс О. М.,

Сердюк В. Г.,

загін волонтерів «Іскорка тепла», студентська держава «ОЛЕАНДА»,

Полуйко А. Б., наставники груп,

Звягольська О. Д.

Постійно

4.2.

Залучати студентів до участі у «Вахті пам’яті Небесної Сотні».

Магаляс О. М.,

Полуйко А. Б.,

СД «ОЛЕАНДА»

Постійно; біля пам’ятного знака Героям Небесної Сотні

4.3.

Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:

 • до Дня Соборності України;
 • до святкування Дня Гідності та Свободи;
 • День захисника України.

Магаляс О. М.,

Венгеровський С.Б.,

Забуга О. В.

Щорічно

22.01.

22.11.

14.10.

4.4.

Забезпечити організацію перегляду та обговорення студентами училища вітчизняних художніх і документальних фільмів:

-         «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ Світовій війні», 2002 рік, авт. – Святослав Новицький;

-         «Війна – український рахунок», 2002 рік, авт. – Сергій Буковський;

-         «Війна без переможців», 2003 рік, авт. – Ігор Чижов;

-         «ОУН-УПА: війна на два фронти», 2006 рік, авт. – Андрій Санченко;

-         «УПА. Третя сипла», 2007 рік, авт. – Сергій Братішко, Віталій Загоруйко;

-         «1377 спалених заживо», 2009 рік, авт. – Іван Кравчишин;

-         «Поводир», 2014 рік, авт. – О. Г. Санін тощо

Венгеровський С.Б., викладачі ЦК соціально – економічних дисциплін;

Карпенко О. М., викладачі ЦК гуманітарно – філологічних дисциплін, наставники груп

Постійно

4.5.

Проводити святкування:

-         Дня Примирення;

-         Дня Збройних Сил України;

-         відзначення Дня пам’яті Героїв Крут;

-         фестиваль – конкурс патріотичної пісні «Я – студент, я – громадянин».

Магаляс О. М.,

Венгеровський С.Б., наставники груп,

керівники творчих колективів

Щорічно

4.6.

Проводити змагання з військово – прикладних видів спорту, залучати студентів до участі у військово – патріотичній грі «Сокіл» та військово – спортивній грі «Заграва», Всеукраїнському фізкультурно – патріотичному фестивалі «Козацький гарт».

Забуга О.В.,

Романенко С.А., викладачі ЦК фізичного виховання

Постійно

5. Формування науково – теоретичних і методичних засад

національно – патріотичного виховання студентів.

5.1.

Включати проблематику національно – патріотичного виховання студентів до дослідницьких програм та навчальних планів.

Ворона А. М., голови ЦК

Постійно

5.2.

Сприяти підготовці та виданню навчальних посібників і методичних рекомендацій з питань національно – патріотичного виховання студентської молоді.

Методичний кабінет;

МО наставників груп

Постійно

5.3.

Здійснювати заходи щодо підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників з питань національно – патріотичного виховання, соціального становлення та розвитку студентської молоді.

Методичний кабінет; психологічна служба училища;

МО наставників груп

Щороку

Археологічна конференція.

Венгеровський С.Б.

Щороку, жовтень

Покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховання осіб, які віддали життя за Україну, під час проведення державних свят.

Магаляс О. М.,

Полуйко А. Б.

Протягом року

Діяльність пошукового загону «Оріон» з метою вивчення бойового шляху військовослужбовців, які є випускниками або працівниками навчального закладу.

Венгеровський С.Б.,

члени СІНТ

Протягом року

Здійснювати моніторингове дослідження стану організації національно – патріотичного виховання студентської молоді в освітньому середовищі ВНЗ

І – ІІ р.а.

Магаляс О. М.,

Жовба О. А.

Щороку

II. Курсові заходи.

1.

Екскурсія для першокурсників до Сумського театру драми та музичної комедії імені                 М. Щепкіна.

Карпенко О. М.,

Бідна Л. В.

Листопад-грудень 2017р.

2.

Екскурсія до музею Лесі Українки (село Косівщина Сумського р-ну) для груп, що поглиблено вивчають українську мову та літературу.

Карпенко О. М.

Січень 2018р.

III. Групові заходи.

1.

Години спілкування:

–        «Українські звитяжці. Історична подорож у часі. Славетні імена України»;

–        «Національна само-ідентичність і народні традиції українців»;

–         «Державні символи моєї Батьківщини»;

–        «Народні символи України»;

–        «Я – громадянин і патріот своєї держави»;

–        «Ми  – лебединці»;

–        «Мужність і відвага крізь покоління»;

–         «Берегиня чи амазонка? Жіноче обличчя війни»;

–        «Історії героїв АТО: «Ми боремося за українську землю».

Наставники груп

Протягом року

2.

Бесіди:

–        «Культура усного і писемного мовлення»;

–        «Мовні обов’язки громадян»;

–        «Волонтерство як прояв національно-патріотичної свідомості сучасної української молоді».

Наставники груп

Протягом року

3.

Дискусійні майданчики:

–        «У чому сенс життя людини»;

–        «Учинок та його наслідки».

Наставники груп

Протягом року


Інтелектуально-духовне виховання

Метою інтелектуально-духовного виховання є:

 • забезпечення якості освітньої діяльності студентів;
 • розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;
 • виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до
  застосування знань, умінь у практичній діяльності;
 • реалізацію особистісного життєвого вибору і професійну кар’єру на
  основі здібностей і знань, умінь і навичок;
 • виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію;
 • формування життєво та професійно важливих компетентностей, особистісного світогляду як узагальненого світосприймання.

I. Загальноучилищні заходи.

Олімпіада на кращого знавця іноземної мови.

Криворука В. В., викладачі ЦК іноземних мов

Лютий 2018р.

Конкурс на краще декламування англомовної поезії.

Криворука В. В.

Лютий 2018р.

Країнознавча вікторина (англійська і німецька мови)

Викладачі ЦК іноземних мов

Лютий 2018р.

Арт-пікнік «Від теорії  до практики».

Щуцька О.М.,

Таран В.О.,

Бережна С.І.,

Баль О.В.

Вересень 2017р.

Диспут «Ранні шлюби: за і проти».

Коваленко С.Л.

Вересень 2017р.

Козацькі розваги.

Турченко А.М.,

Завалій Н.П.

Жовтень 2017 р.

Презентація дошкільного відділення.

Таран В.О.,

Бережна С.І.,

Щуцька О.М.

Жовтень 2017 р.

Семінар-практикум «Розвиток творчого потенціалу майбутнього педагога у системі дошкільної освіти».

Артеменко Л.В.,

Ляшко Н.І.,

Ольховик Т.М.,

Відюк Є.П.

Жовтень 2017 р.

Виставка творчих робіт викладачів «Для душі».

Викладачі дошкільного відділення

Вересень 2017р.

10.

Науково – практична конференція студентів на тему: «Самостійна робота студента як фактор підвищення якості освіти».

Методичний кабінет,

Михайленко Н. В., Таран В. О.

Березень 2018р.

11.

V обласні педагогічні читання з гуманної педагогіки на тему «Сім’я – лоно людської культури»

Кіріна-Радчук В.М.

Лютий 2018р.

12.

Презентація шкільного відділення.

Бендюг М.В.

Листопад 2017р.

II. Курсові заходи.

Психологічна олімпіада для студентів 122, 132, 142 груп.

І тур – теоретичний (теоретичні питання з вивченого обсягу курсу психології)

ІІ тур – практичний (диференційовані завдання варіативного характеру).

Мандрико Т. В., Сердюк В. П.

Березень 2018р.

Педагогічна олімпіада для студентів ІІІ курсів

І тур – теоретичний

ІІ тур – практичний (моделювання педагогічних ситуацій).

Михайленко Н. В., Соловей Г. С.

Березень 2018р.

Макаренківська декада:

Михайленко Н. В.

Березень 2018р.

–        оформлення газет;

Михайленко Н. В.,

Мандрико Т. В.

Березень 2018р.

–        проект «Життєві долі «дітей Антона»;

Мандрико Т. В., члени студ. педагогічно – пошукового товариства

Березень 2018р.

–        брейн – ринг «Юні педагоги» (ІІІ курс);

Сердюк В. П.,

Соловей Г. С.

Березень 2018р.

–        перегляд і обговорення кінофільму «Педагогічна поема» (ІІ курс);

Сердюк В. П.,

Мірошніченко Л. В.

Березень 2018р.

–        усний журнал «А. С. Макаренко – видатний педагог ХХІ століття»

(І курс);

Прокопенко Н. Г.

Березень 2018р.

–        усний журнал за «Книгою для батьків» (ІV курс).

Кравченко О. М.

Березень 2018р.

Екскурсія екскурсоводів музею спадщини А.С. Макаренка до музею А.С.Макаренка

(м. Білопілля).

Мандрико Т. В., Полуйко А. Б.

Березень 2018р.

Олімпіада з фізики (І курс).

Подоляк В. К.,

Бендюг М. В.

Жовтень 2017р.

Олімпіада з математики (І курс).

Олімпіада з інформатики.

Камчатна С.О., Лозова Т. І.,

Кірдіщева  О. В.,

Доля Л. М.

Жовтень 2017р.

«Цікава інформатика».

Кірдіщева О. В.

Жовтень 2017р.

«Творчість сучасного уроку математики» (зустріч з учителями початкових класів

м. Лебедин).

Камчатна С. О.

Жовтень 2017р.

Олімпіада із зарубіжної літератури.

Чередніченко Н. М.,

Шамрай Л. Г.

Листопад 2017р.

Конкурс педагогічної майстерності з методики навчання української мови

(ІІІ курс).

Зеленська Г. М., Перевозник Л. О.

Листопад 2017р.

Відкриті засідання

«Педагогічної вітальні»

1. Герої нашого часу (до Дня захисника України).

Михайленко Н.В,

132 група

Жовтень 2017р.

2. «Сім’я – лоно людської культури. Сім’ї,  що виховали героїв».

Степанкова О.Л.,

231 група

Листопад 2017р.

3. Козацькі розваги (до Дня збройних сил України).

Степаненко О.М.,

431 група

Грудень 2017р.

4. «Уклонімося низько до землі тим, хто в серці буде вічно жити…» (пам’яті Небесної Сотні).

Бідна Л.В.,

131 група

Лютий 2018р.

5. Сім чудес України.

Перевозник Л.О.,

531 група

Березень 2018р.

6. Україна – це Європа.

Сітарська І.В.,

331 група

Квітень 2018р.

III. Групові заходи.

1.

Години спілкування:

–        «Сторінками Маніфесту гуманної педагогіки»;

–        «Педагогічна майстерність. Як вона приходить»;

–        «Скарби народної педагогіки»;

–        «Как любить детей» Ш.Амонашвілі.

Наставники груп

Протягом року

2.

Зустрічі з учителями початкових класів, вихователями дитячих закладів.

Наставники груп

Протягом року


Громадянсько-правове виховання

Метою громадянсько-правового виховання є:

 • прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
 • виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;
 • виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством;
 • формування політичної та правової культури особистості;
 • залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху;
 • спонукання студентської молоді до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, фашизму.

I. Загальноучилищні заходи.

1.

Психолого-педагогічна профілактика відхилень у поведінці студентів.

Баль О. В., практичний психолог;

Коваленко С.Л., соціальний педагог

Протягом року

2.

Просвітницька робота щодо запобігання протиправній поведінці, наркоманії, алкоголізму, захворюваності на ВІЛ/СНІД:

- зустрічі з лікарями відповідного профілю;

- випуск тематичної загально-училищної газети;

- конкурс плакатів відповідної тематики;

- зустріч студентів училища з працівниками поліції.

Магаляс О.М., наставники груп

Протягом року

3.

Діяльність загону волонтерів училища «Іскорка тепла».

Коваленко С. Л., соціальний педагог; міністерство соціальної політики СД «ОЛЕАНДА»

Протягом року

4.

Зустріч студентів училища з працівниками суду та прокуратури.

Магаляс О. М.

Грудень 2017р.

5.

Анкетування студентів І-ІV курсів з метою виявлення рівня знань студентською молоддю чинного законодавства, попиту на правову інформацію та правову допомогу.

Магаляс О. М., Кобзар Я.М.,

наставники груп

Жовтень 2017р.

6.

Тиждень правових знань.

Магаляс О. М., наставники груп

Жовтень 2017р.

7.

Всеукраїнський тиждень права.

Венгеровський С.Б., викладачі ЦК

Грудень 2017р.

8.

Конкурс малюнків «Ілюструємо Конституцію України».

Магаляс О. М., Полуйко А. Б., міністерство інформації СД «ОЛЕАНДА»

Жовтень 2017р.

9.

Турнір знавців права.

Кобзар Я.М.

Лютий 2018р.

10.

Загальноучилищний тематичний конкурс на кращу розробку соціально-значущих ініціатив і проектів волонтерської діяльності.

Коваленко С. Л., соціальний педагог; загін волонтерів «Іскорка тепла»

Січень 2018р.

III. Групові заходи.

1.

Години спілкування:

–        «Моя правова культура»;

–        «Що таке самовиховання»;

–        «Я – суб’єкт громадянського суспільства»;

–        «Ми – різні, ми – рівні»;

–        «Вчимося взаємодіяти з владою».

Наставники груп

Протягом року

2.

Дискусійні майданчики:

–        «Вчимося поліпшувати життя місцевої громади»;

–         «Навчання – твоя головна мета»;

–        «Вчимося захищати свої права і свободи».

Наставники груп

Протягом року

3.

Бесіди:

–        «Поговоримо про закон»;

–        «Волонтер – мирний воїн»;

–        «В єдності наша сила»;

–        «З відданістю Україні в серці».

Наставники груп

Протягом року

4.

Рекомендовані для перегляду фільми:

–    «Аеропорт», А. Сеітаблаєв, 2015;

–    «Війна за свій рахунок»,          Л. Кантер, 2015;

–    «Золоте стремено»,                   Є. Гончаров, 1993;

–    «Українська революція»,          І. Канівець, 2006;

–    «Гвардія», А. Шапарєв, 2015;

–    «Полон», А. Матешко, 2015;

–    «Нескорений», О. Янчук, 2000.

Наставники груп

Протягом року

Морально - етичне виховання

Метою морально - етичного виховання є:

 • утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
 • формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;
 • формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;
 • формування толерантного ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури.

I. Загальноучилищні заходи.

1.

Організація волонтерів училища на діяльність:

а) по соціальному захисту людей похилого віку:

–    робота на присадибних ділянках;

–    прибирання у житлових приміщеннях;

–    доставка з аптеки медикаментів;

–    сплата за комунально-житлові послуги.

б) організація дозвілля для дітей-інвалідів та дітей шкіл міста:

–    участь у проведенні фестивалю для дітей-інвалідів «Повір у себе»;

–    проведення Новорічного свята у школі-інтернаті для глухих дітей;

–    організація Новорічного свята для  шкіл міста.

в) співробітництво з ЦСССМ міста, включення в роботу за його планом.

Коваленко С.Л., Магаляс О.М.,

загін волонтерів «Іскорка тепла», міністерство соціальної політики СД «ОЛЕАНДА»

Протягом року

ІІ. Курсові заходи.

І.

Відкриті засідання

«Університету культури поведінки» для студентів

І-х курсів:

1.

Мова моя у моєму серці. Мовний етикет.

Шамрай Л.Г.,

111 група

Жовтень 2017р.

2.

Вічні цінності: дружба, кохання, сім’я.

Щуцька О.М.,

511 група

Листопад 2017р.

3.

Феномен молодіжної моди.

Соловей Г.С.,

112 група

Лютий 2018р.

4.

Обереги землі української.

222 група

Грудень 2017р.

5.

Етикет і ми.

Харченко О.М.,

211 група

Березень 2018р.

6.

Що означає жити по совісті.

311 група

Травень 2018р.

ІІ.

Відкриті засідання дискусійного клубу-лекторію

«Сімейна абетка»:

1.

Дерево з коріння починається, а людина – з сім’ї.

Карпенко О.М.,

141 група

Вересень 2017р.

2.

Моє родинне дерево.

Жовба О.А.,

142 група

Жовтень 2017р.

3.

Жінка – дружина – мати (уявлення про власну сім’ю і свою роль в ній,уміння і навички чоловіка і дружини; місце материнства в ієрархії цінностей дівчини).

Сердюк В.П.,

143 група

Листопад 2017р.

4.

Юридично-правові аспекти сучасної сімейної політики.

Гура В.В.,

341 група

Грудень 2017р.

5.

Планування сім’ї, шлюб. Профілактика небажаної вагітності. Способи контрацепції.

Забуга Н.І.,

541 група

Лютий 2018 р.

6.

Діти – дзеркало сім’ї.

Бережна С.І.,

241 група

Березень 2018р.

7.

Конфлікти у сім’ї: чи вміємо ми їх розв’язувати?

Костирка Ю.В.,

232 група

Квітень 2018 р.

8.

Секрети сімейного щастя.

Прудник С.В.,

441 група

Травень 2018 р.

ІІІ. Групові заходи.

1.

Дискусійні майданчики:

–        «Світ без насильства»;

–        «Толерантність – це…».

Наставники груп

Протягом року

2.

Бесіди:

–        «Особистість і доля»;

–        «Як сформувати стиль життя?»;

–        «Чи важко бути добрим?»;

–        «Чесність – основа добрих  стосунків»;

–        «Як полюбити себе».

Наставники груп

Протягом року

3.

Години спілкування:

–        «Без сім’ї нема щастя на землі»;

–        «Уроки матері»;

–        «Формула щастя»;

–        «Шануймо старших»;

–        «Здоровий побут – здоровий спосіб життя»;

–        «Як зберегти кохання»;

–        «Майбутнім подружжям»;

–        «Кожна доля – єдина, єдина».

Наставники груп

Протягом року

4.

Бесіди:

–        «Особиста гігієна – запорука здоров’я»;

–        «Культура статевих  відносин»;

–        «Планування сім’ї та попередження небажаної вагітності «;

«Щаслива радість материнства». 

Наставники груп

Протягом року


Екологічне  виховання

Метою екологічного виховання є:

 • формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;
 • оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;
 • виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;
 • виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

Загальноучилищні заходи.

1.

Практичні роботи:

–        трудові десанти «Подвір’я», «Парк», «Листя», «Квітник», «Замети»;

–        посадка дерев та кущів;

–        конкурс на кращий квітник;

–        екскурсії до пам’ятників природи Лебединщини.

Викладачі природничих дисциплін, наставники груп

Протягом року

2.

Конкурс-виставка осінніх композицій «Щедра осінь».

Приходько І.А.

Вересень 2017р.

3.

Діяльність студентського екологічного наукового товариства (згідно плану роботи).

Шам Н.Г.

Протягом року

4.

Екскурсія «Знай, люби, бережи свій рідний край». Екологічна стежка, с. Михайлівка.

Шам Н.Г.

Квітень 2018р.

5.

Загальноучилищна олімпіада з анатомії.

Приходько С.В.

Квітень 2018р.

6.

Флешмоб «Я не буду вживати алкоголь тому, що…»

Гурняк І.А.

Квітень 2018р.

7.

Конкурс плакатів до Чорнобильської трагедії «Цього не можна забути…».

Приходько І.А.

Квітень 2018р.

8.

Екологічний брейн-ринг «Біологічний футбол».

Приходько С.В.

Квітень 2018р.

9.

Фут-квест «Знавці природи».

Приходько І.А.

Квітень 2018р.

10.

«Хімічний ерудит».

Інтернет-вікторина «Чи знаєте ви хімію?».

Гурняк І.А.

Квітень 2018р.

11.

Акція «Посади дерево і збережи його».

Приходько С.В., студенти-випускники

Квітень 2018р.

12.

Участь у всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою разом».

Приходько С.В., Полуйко А.Б., СД «ОЛЕАНДА»

Квітень 2018р.

13.

Виставка газет на екологічну тематику.

Викладачі ЦК природничих дисциплін

Квітень 2018р.

14.

Загальноучилищна природнича естафета.

Жовба О. А.,

Гурняк І.А.,

Приходько І.А.

Квітень 2018р.

15

Географічний брейн-ринг.

Жовба О. А.

Квітень 2018р.

16

Участь у всеукраїнській акції «Пізнай свій край»: екскурсія до дендропарку «Софіївка» м.Умань.

Приходько С.В.

Квітень 2018р.

ІІ. Курсові заходи

1.

Екскурсія до заповідника «Тростянецький дендропарк».

Приходько І. А., Жовба О. А.

Вересень 2017р.

2.

Екскурсія до урочища «Нескучне», м. Тростянець Сумської обл.

Приходько І. А., Жовба О. А.

Жовтень 2017р.

3.

Екскурсія до Харківського зоопарку, планетарію, музею природи.

Приходько С. В.

Листопад 2017р.

4.

Екскурсія до м. Київ: ботанічний сад ім. Гришка; музей Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН.

Приходько С. В.

Травень 2018р.

5.

Екскурсія до озера Шелехівське с. Межиріч Лебединського р-ну.

Приходько С.В.

Жовтень 2017р.

ІІІ. Групові заходи

1.

Години спілкування:

–        «Що нам дарує природа»;

–        «Пам’ятники природи Сумщини»;

–        «Рослини Сумщини у народній медицині»;

–        «Чарівний сад квітів».

Бесіди:

–        «Знай і бережи природу»;

–        «Екологія України сьогодні»; 

–        «Екологічні проблеми нашого міста». 

Наставники груп

Протягом року


Художньо-естетичне виховання

Метою художньо-естетичного виховання є:

 • розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;
 • формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури;
 • вироблення умінь примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

І. Загальноучилищні заходи

1.

Святковий концерт з нагоди

Дня учителя.

Сердюк В.П.,

143 група

28. 09. 2017р.

2.

Студентський бал відмінників та громадських активістів з нагоди Міжнародного дня студента (міський).

Магаляс О. М., міський відділ у справах сім’ї, молоді та туризму

Листопад 2017р.

3.

Святковий КВК з нагоди Міжнародного дня студента.

СД «ОЛЕАНДА»

Листопад 2017р.

4.

Конкурс газет на краще привітання з Міжнародним днем студента.

Магаляс О. М., Полуйко А. Б.,

СД «ОЛЕАНДА»

Листопад 2017р.

5.

Вечір-конкурс

«Міс Україночка – 2017».

Перевозник Л.О.,

531гр.

Листопад 2017р.

6.

Свято до Дня Святого Валентина.

Турченко А.М.,

221гр.

Лютий 2018р.

7.

Святковий вечір до Міжнародного жіночого дня.

Жовба О.А.,

142 гр.

Березень 2018р.

8.

Новорічні вечори для студентів

1-4-х курсів.

Магаляс О. М., Полуйко А. Б., зав.відділами,

Вознюк В.В.,

521 група

Грудень 2017р.

9.

Новорічні ранки для молодших школярів шкіл міста та дітей працівників училища.

Полуйко А. Б.,

члени театральної студії

Грудень 2017р.

10.

Конкурс на кращу Новорічну газету.

Полуйко А. Б., Магаляс О. М.,

СД «ОЛЕАНДА»

Грудень 2017р.

11.

Конкурс на кращий Новорічний дизайн закріплених аудиторій.

Магаляс О. М., Полуйко А. Б.,

СД «ОЛЕАНДА»

Грудень 2017р.

12.

Конкурс на кращу «Валентинку».

Полуйко А. Б.,

СД «ОЛЕАНДА»

Лютий 2018р.

13.

Участь у щорічному Всеукраїнському юніорському конкурсі диригентів та вокалістів у м. Ніжині.

Якушко С. І.

Квітень 2018р.

14.

Студентський КВК

Полуйко А. Б.,

СД «ОЛЕАНДА»

Квітень 2018р.

15.

Конкурс  вітальних листівок до

8-го Березня.

Магаляс О. М., Полуйко А. Б.,

СД «ОЛЕАНДА»

Березень 2018р.

16.

Участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва «Пісенний край» імені М.К. Кондратюка    (м. Полтава).

Якушко С. І., керівники творчих колективів

17.

Участь у обласному фестивалі-конкурсі української пісні імені Бориса Гмирі «З іменем славетного земляка».

Якушко С. І.,

керівники творчих колективів

18.

Участь у обласному конкурсі української естрадної пісні та сучасної популярної музики «Радослав».

Якушко С. І.,

керівники творчих колективів

19.

Конкурс стінгазет «Герої Майдану»

Магаляс О. М.,

Полуйко А. Б.,

СД «ОЛЕАНДА»

Листопад 2017р.

20.

Святковий захід до дня вишиванки.

Харченко О.М.,

Самойлова І.С.

Травень 2018р.

21.

Фестиваль патріотичної пісні

«Я – студент! Я – громадянин!»

Магаляс О. М.,

Якушко С. І., керівники творчих колективів

Квітень 2018р.

22

Підготовка та проведення VI обласного вокально-інструментального конкурсу «Музика душі».

Якушко С. І.

Березень 2018р.

ІІ. Курсові заходи

1.

Фестиваль-конкурс художньої самодіяльності серед студентів

1-х курсів «Ранкова зірка».

Магаляс О. М., наставники груп

Листопад 2017р.

2.

Тематичні екскурсії до художнього музею студентів 3-х курсів.

Костенко В. П.

Протягом року

3.

Екскурсія до музею А.П. Чехова в м. Суми та відвідання спектаклю в Сумському театрі драми та музичної комедії ім. Щепкіна (1-2 курси).

Стеценко Н. В., Шамрай Л. Г.,

Карпенко О. М.

Протягом року

ІІІ. Групові заходи.

1.

Години спілкування:

–        «Як стати красивим?»;

–        «Чи вмію я одягатися?»;

–        «Звичаї нашого народу»;

–        «На крилах любові».

Наставники груп

Протягом року

2.

Екскурсії до музеїв міста:

–        художнього;

–        краєзнавчого.

Наставники груп

Протягом року

Трудове  виховання

Метою трудового виховання є:

 • формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці;
 • формування почуття господаря та господарської відповідальності;
 • розвиток умінь самостійно та ефективно працювати;
 • бути конкурентоспроможним на ринку праці.

І. Загальноучилищні заходи.

1.

Залучення студентської молоді до практичних робіт:

–        трудові десанти «Подвір’я», «Парк», «Листя», «Квітник», «Замети»;

–        посадка дерев та кущів на території навчального закладу;

–        конкурс на кращий квітник на подвір’ї училища;

–        прибирання навчальних аудиторій;

–        чергування по училищу (на дзвінках, роздягальня);

–        участь у благоустрої закріплених вулиць, міського кладовища, залізничного вокзалу.

Магаляс О.М., Полуйко А.Б., викладачі ЦК природничих дисциплін, міністерство естетики СД «ОЛЕАНДА», наставники груп

Протягом року

ІІ. Курсові заходи.

1.

Діяльність студентських бригад по благоустрою території училища у літній період

(І-ІІ курси).

Завідувачі відділеннями,

Шахова К. О., Моїсеєнко Л. К., Приходько С. В.

Липень-серпень 2018р.

2.

Діяльність ремонтних бригад у літній період (І-ІІ курси).

Завідувачі відділеннями,

Шахова К.О.,

Моїсеєнко Л. К., Приходько С. В.

Липень-серпень 2018р.

3.

Трудова діяльність студентів    ІІІ-х курсів у заміських таборах відпочинку, на пришкільних майданчиках, санаторіях.

Клименко Л. А.

Червень-серпень 2018р.

ІІІ. Групові  заходи.

1.

Години спілкування:

–        «Свято професії учителя»;

–        «Наука і труд поряд живуть»;

–        «Справа мого життя»;

–        «Як стати успішною людиною».

Наставники груп

Протягом року


Фізичне виховання

та утвердження здорового способу життя

Метою фізичного виховання та утвердження здорового способу життя є:

 • виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя;
 • формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;
 • фізичне, духовне та психічне загартування;
 • формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань;
 • створення умов для активного відпочинку студентів.

І. Загальноучилищні заходи.

Організація оптимального режиму роботи училища.

Ворона А. М.

Протягом року

Дотримання у закладі гігієнічних норм щодо освітлення, температури повітря.

Ворона А. М., Голощапова О. В.

Протягом року

Профілактичне медичне обстеження всіх студентів закладу (1 раз на рік, студенти-сироти 2 рази на рік).

Голощапова О. В.

Вересень 2017р., Травень 2018р.

Включення студентів училища у різні види спортивно-фізкультурної діяльності (за окремим планом).

Романенко С. А.,

Ліщина Є. Є.

Протягом року

Загальноучилищний День студентського спорту.

Романенко С. А.,

Ліщина Є. Є.,

Магаляс О. М.,

Полуйко А. Б.

Вересень 2017р.

Гурток-лекторій «Все в твоїх руках» на базі гуртожитку

(згідно плану).

Шрайнер І. М.

Протягом року

Здійснювати в училищі роз’яснювально-просвітницьку роботу серед студентів з метою навчання їх відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей.

Магаляс О. М., наставники груп, Шрайнер І. М.,

Голощапова О. В.

Постійно

Забезпечити студентам училища відповідну валеологічну та медичну освіту.

Приходько С. В., викладачі ЦК природничих дисциплін

У період вивчення відповідних дисциплін

Організувати діяльність спортивних секцій, залучати студентів училища до активної участі у спортивних заходах.

Романенко С. А., Ліщина Є. Є., керівники секцій

Постійно

10.

Співпрацювати з міським та районним ЦСССМ, відділами у справах сім’ї та молоді у сфері пропаганди здорового способу життя, проведення спільних заходів та акцій.

Магаляс О. М., Коваленко С. Л.,

Баль О.В.

Постійно

11.

Виносити питання щодо здорового способу життя, статевого виховання та збереження репродуктивного здоров’я молоді на засідання МО наставників груп, адміністративної наради, методичної ради.

Ворона А. М.,

Жовба О. А.,

Магаляс О. М.

Постійно

12.

Забезпечити умови для змістовного дозвілля молоді у позанавчальний час.

Магаляс О. М.,

Шрайнер І. М., міністерство культури

СД «ОЛЕАНДА»

Постійно

13.

Осіння та весняна спартакіади студентів.

Міністерство фізичної культури СД «ОЛЕАНДА»

Щорічно, вересень, травень

14.

Участь спортсменів училища у міських, районних, обласних та всеукраїнських спартакіадах.

Романенко С. А., Ліщина Є. Є.

Згідно річного плану роботи

15.

Зустрічі студентів училища з ведучими спеціалістами лікарні – наркологом, гінекологом, епідеміологом.

Магаляс О. М., наставники груп,

СД «ОЛЕАНДА»

Протягом року

16.

Змагання з військово – прикладних видів спорту з нагоди Дня захисника України

Забуга О. В.

Жовтень 2017р.

17.

Святковий вечір з нагоди Дня Збройних Сил України (змагання – конкурс)

Забуга О. В.

Грудень 2017р.

18.

Забезпечувати належну підготовку волонтерів училища для здійснення ними роботи  по організації дозвілля, пропаганди здорового способу життя серед студентів та школярів міста.

Коваленко С. Л., викладачі соціальної педагогіки

Постійно

19.

Індивідуальна робота наставників груп зі студентами з метою роз’яснень переваг здорового способу життя, проведення виховних годин відповідної тематики.

Наставники груп

Згідно плану роботи наставника групи

20.

Щорічний конкурс серед студентів І-ІV курсів на кращий зразок інформаційно-просвітницького матеріалу з питань пропаганди здорового способу життя, статевого виховання (листівки, плакати, літературні твори, методичні матеріали тощо).

Коваленко С. Л.

Щорічно

21.

Психологічній службі училища організувати семінари-тренінги з метою інформування студентів про заходи щодо запобігання поширення наркоманії, СНІДу, алкоголізму, тютюнокуріння.

Баль О. В., міністерство соціальної політики СД «ОЛЕАНДА»,

Коваленко С. Л.

Постійно

22.

Випуски загальноучилищної газети відповідної тематики:

-         «Ми – за здоровий спосіб життя»;

-         «Правда про наркотики»;

-         «АнтиСНІД»;

-         «Тютюновий дим – отрута».

Магаляс О. М., наставники груп, міністерство соціальної політики СД «ОЛЕАНДА»

Протягом року

23.

Свято з нагоди Дня матері з метою пропаганди кращих духовних надбань українського народу, розвитку і підтримки традицій вшанування сімейних цінностей.

Магаляс О. М., наставники груп

Щорічно,

травень

24.

Загальноучилищний День здоров’я та Марш пам’яті з нагоди чергової річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Магаляс О. М., Романенко С. А., Ліщина Є. Є.,

Полуйко А. Б.,

Венгеровський С.Б.

Травень 2018р.

ІІ. Курсові заходи.

І.

Відкриті засідання «Університету здоров’я. Молодь України за здоровий спосіб життя» (2-й курс):

1.

Хвороба-вбивця:  СНІД.

Вознюк В.В.,

521 група

Жовтень 2017р.

2.

Здорова сім’я, здоровий студент – здорова нація.

Павленко І.М.,

122-321 групи

Листопад 2017р.

3.

Я кажу алкоголю «НІ», тому      що …

Венгеровський С.Б.,

121 група

Лютий 2018р.

4.

Нікотин – отрута!

Турченко АВ.М.,

221 група

Березень 2018р.

5.

Спорт та здоров’я.

Вакуленко В.С.,

421 група

Квітень 2018р.

6.

Олімпійський урок для І-х курсів

Романенко С. А.

Вересень 2017р.

ІІІ. Групові заходи

1.

Години спілкування:

–        «Чи вмію я надати першу допомогу при нещасних випадках?»;

–        «НОП і я»;

–        «Режим дня і здоров’я».

Наставники груп

Протягом року


Прощавай училище! Здрастуй літо!

Мета.

 • розвиток уміння проявляти самостійність, ініціативність, відповідальність;
 • виховання уміння розумно планувати й організовувати свій час, діяльність;
 • сприяти розвитку організаторських умінь і навичок студентів.

І. Загальноучилищні заходи.

1.

Свято останнього дзвоника.

Забуга Н.І.,

541 група

Травень 2018р.

2.

Випускні  вечори.

Бендюг М.В., Чередніченко Н.М.,

Бережна С.І.,

241 група;

Карпенко О.М.,

141 група

Червень 2018р.

ІІ. Курсові  заходи.

1.

Вивчення інструкції про державні та перевідні екзамени.

Завідувачі відділеннями

Травень 2018р.

2.

Підготовка до літньої педагогічної практики (ІІІ курси).

Клименко Л. А.

Травень 2018р.

ІІІ. Групові заходи.

1.

Організація ремонту аудиторій та кімнат гуртожитку.

Зав. кабінетами, наставники груп, вихователі,

комендант гуртожитку

Травень, червень 2018р.

2.

Ознайомлення з порадами: «Як готуватися до екзаменів».

Наставники груп

Травень 2018р.

3.

Зустріч студентів старших і молодших курсів з обміну досвідом підготовки до екзаменів.

Наставники груп

Травень 2018р.

4.

Визначення завдань на літній період.

Ворона А.М.,

Магаляс О.М., Бендюг М.В., Чередніченко Н.М.

Червень 2018р.

 
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito