gototopgototop
Положення про виховну роботу

1. Загальні положення

Виховний процес у ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка» здійснюється відповідно з установленою інфраструктурою управління за трьома вертикалями: адміністративною, методичною, громадською.

Адміністративна (робоча) вертикаль: директор, заступник директора з виховної роботи, завідувачі відділеннями, наставник академічної групи.

Методична вертикаль (дорадча): методична рада закладу, методичне об’єднання наставників груп.

Докладніше
 
Виховна система ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка» (структура та логіка виховного процесу)

 
Кількість посадових осіб, до обов’язків яких входить конкретна відповідальність за планування, організацію та виконання виховної роботи (2017 – 2018 н.р.)

І. Адміністрація навчального закладу:

Білокобильська Л.Б. – в.о. директора училища;

Ворона А. М. – заступник директора з навчальної роботи;

Магаляс О. М. – заступник директора з виховної роботи;

Романенко С. А. – керівник фізичного виховання училища;

Чередніченко Н. М. – завідувач дошкільним відділом;

Бендюг М. В. – завідувач шкільним відділом;

Стеценко Н. В. – завідувач базовим навчально - методичним кабінетом;

Кіріна – Радчук  В. М. – методист базового навчально - методичного кабінету

ІІ. Психологічна служба училища:

Баль О. В. – практичний психолог;

Коваленко С. Л. – соціальний педагог.

ІІІ. Голови циклових комісій – 10 чол.

IV. Наставники академічних груп – 26 чол.

V. Вихователь гуртожитку.

VI. Керівники гуртків, клубів, студій, творчих колективів,

спортивних секцій – 30 чол.

Всього: 77 чол.

 
Модель особистості випускника
 
Концепція національно – патріотичного виховання

КОНЦЕПЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У

Вищому комунальному навчальному закладі

Сумської обласної ради

«Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка»

Докладніше
 
Внутріучилищний контроль з виховної роботи 2017 – 2018 н.р.

з/п

Об'єкт контролю

Мета контролю

Форма контролю

Термін проведення

Відповідальний

Заходи за результатами

1.

Студентський гуртожиток

Організація роботи зі студентами-сиротами та студентами, позбавленими батьківського піклування

Бесіди зі студентами; аналіз  документації вихователів, наставників груп

Вересень-жовтень 2017р.

Магаляс О. М.

Інформація на засідання МО наставників груп

2.

Виконання заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання студентської молоді

Визначення рівня сформованості у студентів національної свідомості та кращих рис української ментальності

Анкетування студентів; відвідування годин спілкування та заходів відповідної тематики

Листопад-грудень 2017р.

Магаляс О. М.

Виступ на засіданні методичної ради

3.

Організація роботи з батьками

Використання наставниками груп сучасних форм роботи з батьками

Бесіди зі студентами та наставниками груп; відвідування заходів відповідної тематики

Лютий-березень 2018р.

Магаляс О. М.

Узагальнюючий наказ по училищу

4.

«Сім'я – лоно людської культури» (І. Ільїн). Підготовка майбутніх педагогів до роботи з сім'єю - невід'ємна складова якісної підготовки висококваліфікованого педагога

Вивчення рівня готовності студентів до здійснення роботи з сім'ями школярів

Анкетування студентів; бесіди з викладачами, наставниками груп

Квітень 2018р.

Магаляс О. М.

Доповідь на засіданні педагогічної ради

5.

Робота училища з профілактики наркоманії, алкоголізму, паління та СНІДу

Визначення рівня сформованості у студентів навичок здорового способу життя

Анкетування студентів

Травень 2018р.

Магаляс О. М.

Узагальнюючий наказ по училищу

 
Участь студентів ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка» у творчих колективах, гуртках, університетах, клубах, студентських наукових товариствах 2017-2018н.р.

Всього студентів : 466

з/п

Назва колективу, гуртка

Керівник

Кількість студентів

% від загальної кількості

1.

Хореографічний колектив «Веселка»

Литовченко Т. П.

10

2,1

2.

Академічний хор

Полоз В. М.

30

6,4

3.

Вокальний ансамбль «Заграва»

Ісламова А. А.

8

1,6

4.

Вокальний ансамбль «Світанок»

Деменко Н. М.

8

1,6

5.

Духовий оркестр «Гусарочка»

Якушко С. І.

20

4,2

6.

Ансамбль автентичного співу «Стріла»

Гура В. В.

10

2

7.

Ансамбль народних інструментів

Романенко М. І.

10

2

8.

Мовно-літературна студія «ЛІМ»

Карпенко О. М.

15

3,2

9.

Студентське історичне наукове товариство

Венгеровський С. Б.

15

3,2

10.

Студентське екологічне наукове товариство

Шам Н. Г.

10

4,2

11.

Студентське педагогічно-пошукове товариство

Мандрико Т. В.

10

2

12.

Загін волонтерів «Іскорка тепла»

Коваленко С. Л.

51

10,9

13.

Гурток юних журналістів

Кіріна-Радчук В. М.

10

2

14.

Студенти – солісти

Деменко Н. М.,

Вєснін М. В.,

Мірошніченко О. М.,

Калюжна Л. Б.,

Гура В. В.

10

2

15.

«Університет культури поведінки»

Магаляс О. М.,

наставники І-х курсів

123

24,2

16.

«Університет здоров’я»

Магаляс О. М.,

наставники ІІ-х курсів

88

19

17.

«Педагогічна вітальня»

Магаляс О. М.,

наставники

ІІІ-х курсів

129

27,6

18.

Клуб – лекторій «Сімейна абетка»

Магаляс О. М.,

наставники

ІV-х курсів

126

27,2

19.

Клуб любителів музики

Сітарська І. В.

40

8,2

20.

Гурток – лекторій «Все в твоїх руках»

Шрайнер І. М.

20

11,4

 
План позанавчальної виховної роботи на 2017 - 2018 навчальний рік

За організованість дій викладацького та студентського колективів

Мета:

  • формування організаційних навичок студентів;
  • активізація студентів у процесі складання планів роботи;
  • пошук нових передових форм та методів виховної роботи;
  • дальший розвиток самоуправлінської діяльності.
Докладніше
 


       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito