gototopgototop
Положення про методичне об'єднання наставників груп

Методичне об'єднання наставників груп це структурний підрозділ внутрішньоучилищної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу наставників груп.

І. Основні завдання методичного об'єднання наставників груп

 1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготов­ки наставників груп із питань психології та педагогіки.
 1. Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до вихо­вання та соціалізації студентів.
 1. Озброєння  наставників груп  сучасними виховними технологі­ями та знаннями щодо сучасних форм і методів роботи.
 1. Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів наставників груп.
 1. Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педаго­гічного досвіду роботи наставників груп.
 1. Сприяння створенню й розвитку системи виховної роботи наставників груп.

ІІ. Функції методичного об'єднання  наставників груп


Методичне об'єднання наставників груп:

 1. Організовує колективне планування й колективний аналіз діяль­ності наставників груп.
 2. Координує виховну діяльність наставників груп та організо­вує їхню взаємодію в педагогічному процесі.
 3. Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації студентів.
 4. Організовує вивчення та застосування наставниками груп сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.
 5. Оцінює роботу членів  методичного об'єднання.

III. Головні вимоги до науково-методичної роботи:

 1. Відповідність системи внутрішньоучилищної, науково-методичної роботи сучасному замовленню суспільства, держави, училища.
 2. Науковість.
 3. Системність.
 4. Послідовність, доступність, безперервність.
 5. Конкретність.
 6. Урахування особливостей кожного викладача, диференційований підхід до педагогів.
 7. Єдність теорії і практики.
 8. Оперативність, мобільність.
 9. Творчий характер.

ІV. Документація методичного об'єднання наставників груп:

 1. Список членів методичного об'єднання.
 1. Річний план роботи методичного об'єднання.
 1. Протоколи засідань методичного об'єднання.
 2. Інструктивно-методичні документи щодо виховної роботи в студентських групах і діяльності наставників груп.
 3. Матеріали «методичної скарбнички» наставників груп.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ  ОБОВ’ЯЗКИ  КЕРІВНИКА МЕТОДИЧНОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ  НАСТАВНИКІВ ГРУП:

Керівник МО обєднанння наставників груп: 

1.     Відповідає:

 • за планування, підготовку, проведення та аналіз діяльності методичного об’єднання;
 • за поповнення «методичної скарбнички» наставників груп;
 • за своєчасне впорядкування документації про роботу об’єднання і проведені заходи.

2.     Разом із директором і заступником директора з виховної роботи стежить:

 • за дотриманням принципів організації виховного процессу;
 • за виконанням наставниками груп  їхніх функціональних обов’язків;
 • за підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи;
 • за вдосконаленням психолого-педагогічної підготовки наставників груп.

3.     Організує:

 • взаємодію класних керівників (членів МО) між собою і з іншими структурними підрозділами училища;
 • відкриті заходи, семінари, конференції, тощо;
 • вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

4.     Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів наставників груп.

5.     Сприяє становленню та розвитку системи виховної роботи.

 

Шановні колеги та студенти коледжу!

Вітаю Вас із прийдешнім Новим 2019 роком. Нехай він буде для нас щедрим на успіхи та здобутки, дарує дивовижне відчуття щастя, добра та злагоди, вселяє віру та оптимізм в подальшу мирну й щасливу долю нашої рідної України. Родинного затишку Вам, творчого натхнення та здійснення мрій і життєвих задумів. Нехай панують світлі думки, щирі почуття, теплі стосунки, любов та Божа благодать. З Новим роком та Різдвом Христовим!

Любов Білокобильська,

В.о.директора

КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А,С.Макаренка"

       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito