gototopgototop
Рада профілактики
17.11.2016 11:28

Робота з обдарованими студентами


Затверджую

Директор ВКНЗ СОР

«Лебединське педагогічне училище

імені А. С. Макаренка»

 

__________________    Л. М. Кірдіщева

 

 

План

роботи Ради профілактики правопорушень серед студентської молоді

 

з/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальні

1.      

Здійснювати правове виховання студентів, виховання поваги до Конституції України, законів України, Державної символіки.

Протягом року

Члени Ради, наставники груп

2.      

Формувати у студентів потребу в здоровому способі життя, виховувати прагнення і готовність до позбавлення негативних рис характеру шляхом самовиховання.

Протягом року

Наставники груп, вихователі гуртожитку

3.      

Постійно вивчати стан справ, тенденції у студентському середовищі, надавати практичну допомогу наставникам груп, вихователям гуртожитку з питань попередження правопорушень, пияцтва, тютюнокуріння, наркоманії.

Протягом року

Члени Ради

4.      

Спрямувати роботу на підвищення правової культури студентів. Тримати на контролі чітке дотримання та виконання Правил внутрішнього розпорядку в училищі та в гуртожитку.

Протягом року

Члени Ради, наставники груп, вихователі гуртожитку

5.      

Підтримувати тісні контакти з батьками, своєчасно повідомляти про правопорушення, скоєні їх дітьми.

Протягом року

Члени Ради, наставники груп

6.      

Один раз на рік проводити загальноучилищні та в академічних групах батьківські збори з питань успішності та поведінки студентів.

Лютий

Члени Ради, наставники груп

7.      

Своєчасно виявляти студентів, схильних до правопорушень та посилити педагогічний вплив на них.

Протягом року

Вихователі, наставники груп

8.      

Вивчити психологічні та індивідуальні особливості студентів, їх здібності та нахили. Залучити їх до участі в гуртках, творчих колективах, спортивних секціях.

Протягом року

Наставники груп, вихователі гуртожитку

9.      

Організовувати змістовне дозвілля студентів (тематичні вечори, зустрічі, екскурсії, дискотеки, концерти).

Протягом року

Магаляс О. М., Полуйко А. Б., вихователі, наставники груп

10.  

Забезпечувати своєчасне інформування студентів про випадки скоєних правопорушень (ознайомлення з наказами в групах, по відділеннях, на загальноучилищних зборах).

Протягом року

Члени Ради, наставники груп

11.  

Проводити аналітичну роботу з вивчення причин та умов скоєння правопорушень взагалі і по кожному студенту зокрема.

Протягом року

Члени Ради, наставники груп

12.  

Здійснювати спільну роботу з органами охорони здоров’я, правоохоронними органами щодо профілактики правопорушень та злочинів.

Протягом року

Члени Ради

13.  

Приділяти належну увагу проблемі морального та статевого виховання студентів (читання лекцій, зустрічі з лікарями відповідного профілю).

Протягом року

Члени Ради, наставники груп

14.  

Заслуховувати студентів, які допустили порушення Статуту училища, Правил внутрішнього розпорядку, правопорушення на засіданні Ради.

Один раз на місяць

Члени Ради

 
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito