gototopgototop
ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГУРТОЖИТКУ ВКНЗ СОР « Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка» на 2017-2018 н.р.

ПЛАН

ВИХОВНОЇ РОБОТИ ГУРТОЖИТКУ

ВКНЗ СОР

« Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка»

на 2017-2018 н.р.Якість виховання як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога у гуртожитку

ВКНЗ СОР « Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка»

на 2017 – 2018 навчальний рік. 

 

Науково-методична і виховна проблема, над вирішенням якої працює колектив гуртожитку: 

- вивчення та узагальнення психолого-педагогічних аспектів виховання успішної людини , впровадження інноваційної виховної діяльності у взаємозв’язку з ідеями гуманної педагогіки;

– переорієнтація на розвиток здібностей студентів, істотне підвищення престижу інтелекту, лідерства і загальної культури особи, формування високоморальної і громадянської позиції і національної свідомості;

– формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової,  екологічної культури;

– набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань  українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;

– формування компетентного фахівця, який поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, здоровий спосіб життя, професійне становлення  майбутнього педагога.

І. Організаційна робота

Основні завдання:

-спланувати роботу вихователів та студентів гуртожитку на 2017-2018н.р. ;

-створити максимально комфортні умови для життя та навчання студентів – мешканців гуртожитку;

-допомогти студентам нового набору адаптуватися до умов проживання в гуртожитку;

- забезпечити умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей та власних інтересів;

-підвищити рівень  успішності і навчальної дисципліни студентів – мешканців гуртожитку.

№ з/п

Зміст     виховної роботи

Дата виконання

Відповідальні 

за 

проведення

Примітки

1.

- Підготувати гуртожиток  до нового навчального року: відремонтувати кімнати, коридори,  кімнати загального користування.

- Провести рейд - огляд готовності кімнат до поселення студентів.

- Провести поселення студентів нового набору у гуртожиток з урахуванням їх побажань і можливостей гуртожитку.

- Знайомство зі студентами та їх батьками, оформлення  документації по поселенню.

До 26.08.17р.

28.08.17р.

30.08.17.- 31.08.17.

30.08.17.- 31.08.17.

Завідувач гуртожитком

Вихователь, завідувач гуртожитком

Члени приймальної комісії

Вихователь

2.

Загальні збори студентів  - мешканців гуртожитку з питання прав і обов’язків:

- визначити основні завдання і напрямки роботи студентського самоврядування гуртожитку;

-  ознайомити  студентів – мешканців гуртожитку із Правилами внутрішнього розпорядку, з розпорядком дня, з графіками роботи плит та подачі води;

- провести інструктажі зі студентами з техніки безпеки та протипожежної безпеки;

-  опрацювати обов’язки чергових студентів у блоці, у кімнаті, вимоги до генерального прибирання поверхів, вимоги щодо дотримання студентами особистої гігієни харчування та термінів зберігання продуктів у кімнаті та у холодильнику.

4.09.17р.

Студрада,

вихователь

3.

Формування органів студентського самоврядування гуртожитку:

-         оновлення складу студентської ради гуртожитку;

-         звітно – виборні збори студради гуртожитку;

-         вибори активів у блоках гуртожитку.

Вересень

Вихователь,

студентська рада гуртожитку, старости блоків

4.

Розробити і затвердити річні плани робіт студентської ради гуртожитку та комісій при студраді.

Вересень

Члени студради гуртожитку,

вихователь

5.

Проводити планові засідання студентської ради гуртожитку та комісій.

1 раз на місяць, позапланові -  за потребою

Члени студради гуртожитку,

вихователь

6.

Збори блоків.

За потребою

Старости блоків

7.

Оформити куточки на поверхах та слідкувати за їх систематичним поповненням.

Протягом року

Вихователь,

культмасова комісія гуртожитку

8.

Забезпечити контроль за годинами самопідготовки студентів з 17-00 до 20-00 та з 21-00 до 23-00 години та створити умови для навчання.

Щоденно

Вихователь,

відповідальні за дисципліну у блоці

9.

Проводити засідання ради гуртожитку з профілактики правопорушень серед студентів – мешканців гуртожитку.

За потребою

Студрада,

вихователь

10.

Контролювати стан успішності і дисципліни студентів, дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку.

Щоденно

Вихователь,

старости блоків

11.

Організувати зустрічі - бесіди студентів з працівниками правоохоронних органів.

Вересень,

жовтень

Вихователь

12.

Провести анкетування студентів з метою вивчення їх інтересів та здібностей.

Листопад

Вихователь,

наставники груп,

практичний психолог училища

13.

Провести круглий стіл «Адаптація» зі студентами-сиротами та студентами, позбавленими батьківського піклування.

Жовтень

Вихователь

14.

Продовжувати роботу по веденню журналів обліку  присутності студентів у гуртожитку у нічний час, чергування студентами на вахті гуртожитку, журналів записів відвідування гуртожитку наставниками груп та адміністрацією училища та ін.

Систематично

Вихователь,

навчальна комісія,

наставники груп,

черговий по гуртожитку

II. Патріотичне виховання

Основні завдання:

-формування людини готової до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання                                       української держави;

-вивчення бойових традицій та героїчних сторінок українського народу та його збройних сил;

-формування патріотичних почуттів;

-формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, мови свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захистити.

№ з/п

Зміст     виховної роботи

Дата виконання

Відповідальні 

за 

проведення

Примітки

1.

Свято Першого дзвоника. Випуск загальногуртожитської газети.

Вересень

Вихователь, редколегія.

2.

Диспут « Хто я є як людина?»

Жовтень

Вихователь

3.

Усний журнал « Народні символи України».

Листопад

Вихователь

4.

Провести       бесіди-знайомства       з історичним  минулим,  пам'ятниками історії та культури міста Лебедина та району (з першокурсниками).

Вересень, жовтень, листопад

Вихователь, культорги

5.

Провести екскурсії у художній музей, музей І.Стешенка (з першокурс-никами).

Жовтень-

листопад

Вихователь, культорги

6.

Провести    бесіди    по    блоках    до знаменних дат календаря.

За календарем

Вихователь, культорги

7.

Провести   усний   журнал   -   заочну екскурсію    по    місцях,    де    живуть студенти-першокурсники.

Вересень-листопад

Вихователь, культорги

8.

Провести конкурсну програму для хлопців гуртожитку до Дня Збройних  Сил України.

Грудень

Вихователь, культорги

9.

Провести     бесіди  до народних свят   та     випустити інформаційний бюлетень чи сторінку «Народний    прогностик», «Народні прикмети» в   загальногуртожитській   газеті гуртожитку  « Студентський вісник» .

За календарем

Редколегія, культорги

10.

Вітання ветеранів праці гуртожитку та запрошення їх  на святковий концерт, присвячений Дню працівників освіти.

Жовтень

Вихователь, культорги

11.

Конкурс      на      краще      виконання щедрівок та колядок «На щастя, на здоров’я, на Новий рік» (між поверхами).

19.12.17р.

Вихователь, культорги

12.

Провести          вечір          відпочинку до Дня святого Валентина.

Лютий

Вихователь,

культорги

13.

Поетичний     калейдоскоп

(конкурс віршів про кохання до Дня закоханих).

13.02.18р.

Культорги

14.

Конкурс «валентинок» до Дня закоханих.

12.02.18р.

Редколегія

15.

Чорнобильська трагедія у малюнках, плакатах та листівках студентів гуртожитку.

24.04.18р.

Редколегія

16.

Конкурс-виставка      малюнків      до Великодня.

Квітень

Редколегія

17.

Акція « Пам'ять»

( вшанування жертв другої світової війни).

09.05.18р.

Вихователь

III. Формування здорового способу життя

Основні завдання:

-пропаганда здорового способу життя, як невід'ємного елемента загальної культури особистості;

-повноцінний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров'я, гармонії тіла й духу, людини і природи;

-боротьба зі шкідливими звичками .

№ з/п

Зміст     виховної роботи

Дата виконання

Відповідальні 

за 

проведення

Примітки

1.

Продовжувати проводити роз’яснювальну роботу по формуванню здорового способу життя серед студентів гуртожитку.

Систематично

Вихователь

2.

Провести бесіди по попередженню травматизму, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії. Провести бесіди  про СНІД та про інфекційні захворювання.

Протягом року

Вихователь,

медпрацівник

3.

Проводити по блоках «п'ятихвилинки»  здоров'я.

Систематично

Культорги, санпости

4.

Обмін думками (по блоках)

«Здоров'я - запорука  добробуту  і  щасливого життя».

Жовтень

Культорги

5.

Ділова гра  « Вуглеводи та жири – друзі чи вороги?».

Жовтень

Культорги

6.

Бесіди   «Як стати красивою? Маленькі секрети по догляду за собою»:

-   « Гігієна ротової порожнини»;

-   « Від того,що ти їси, залежить твоє  здоров'я»;

-    «Про здоров'я розкажуть нігті».

1 раз на

місяць

Вихователь, культорги

7.

Провести виставку плакатів   «За здоровий спосіб життя».

Жовтень

Редколегія

8.

Провести бесіди:

-   « Режим дня - обов'язкова умова гарного навчання»;

-    «Як правильно спланувати свій час самопідготовки»;

-   « Про     дотримання     санітарно-гігієнічних умов проживання в гуртожитку»;

-  « Гігієна   харчування   -   основа міцного здоров'я»;

-    «Грип - це небезпечне захворювання»;

-   « Гепатит - інфекційне захворювання»;

-   « Туберкульоз та його профілактика»;

-    «Особиста гігієна та її

дотримання в умовах гуртожитку».

Вересень

Вересень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Вихователь,

культмасова комісія

9.

Провести інструктажі

з дотримання техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Вересень,

грудень

Вихователь

10.

Провести зустріч з працівником пожежної частини.

Лекція: «Обережно, вогонь».

Жовтень

Вихователь

11.

Декада    «За    здоровий спосіб життя», в ході якої:

-    випустити тематичні газети;

-    провести бесіди по блоках:

а) «Раціональне харчування»;

б) « Алкоголь і здоров’я»;

в)   «Жити або палити».

Жовтень

Вихователь,

редколегія

12.

Продовжити роботу гуртка – лекторію «Все в твоїх руках»

(за окремим планом роботи).

1 раз на місяць

Вихователь,

санітарно – побутова комісія

13.

Провести анкету «Про небезпечні задоволення».

Жовтень

Культорги

14.

На засіданнях ради гуртожитку   заслуховувати питання про роботу активів блоків з профілактики тютюнокуріння та вживання спиртних напоїв серед студентів – мешканців гуртожитку.

Систематично

Рада гуртожитку

IV. Трудове виховання.

Основні завдання:

-формування працелюбної особистості;

-формування умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями,                                      професійною майстерністю;

-формування лідерських якостей, соціальної активності та відповідальності особистості через включення  її у процес студентського самоуправління.

№ з/п

Зміст     виховної роботи

Дата виконання

Відповідальні 

за 

проведення

Примітки

1.

Навчити студентів – мешканців гуртожитку створювати затишок у власних кімнатах, у  самопідготовках гуртожитку.

Ознайомити студентів з обов’язками чергових у гуртожитку, у блоці, у кімнаті.

Вересень

Вихователь

2.

Продовжувати проводити рейди-перевірки санітарного стану кімнат студентів-мешканців гуртожитку.

Щотижня

Вихователь, санітарно-побутова комісія

3.

Продовжувати  огляд – конкурс  «Затишне житло – затишно моїй душі» на   кращий поверх, на кращу кімнату.

Щомісяця

Вихователь,

студентська рада гуртожитку

4.

Провести конкурс на кращу самопідготовку гуртожитку.

Листопад

Вихователь,

студентська рада гуртожитку

5.

Зробити фотовітрину огляду – конкурсу « Краща кімната».

Щомісяця

Вихователь,

редколегія гуртожитку

6.

Випускати «Екрани чистоти» на стіннівках.

Щодня

Вихователь,

студентська рада гуртожитку

7.

Організувати санітарні дні у гуртожитку. Проводити   генеральне   прибирання поверхів .

1 раз на місяць

Вихователь, старости блоків.

8.

Прибирання території навколо гуртожитку.

Щодня

Чергові студенти

9.

Трудовий десант по прибиранню паркової зони училища.

Листопад

Студенти,

наставники груп

10.

Проводити бесіди про економію електроенергії, води, збереження власного та державного майна .

Систематично

Вихователь,

пости бережливих

11.

Проводити рейди контролю щодо збереження і економії електроенергії, води, тепла.

Систематично

Вихователь,

пости бережливих

12.

Залучати студентів до громадсько  корисної роботи у  гуртожитку.

Протягом року

Вихователь

13.

Провести ремонтні роботи по переклеюванню шпалер та фарбуванню дверей та вікон у кімнатах  студентів – мешканців гуртожитку.

Травень,

червень

Студенти гуртожитку

14.

Організувати роботу студентів по утепленню вікон.

Жовтень

Вихователь, старости

V. Художньо-естетичне виховання

Основні завдання:

-виховання у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації; 

--розвиток творчого мислення та уяви;

-вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу,                     відчувати й відтворювати прекрасне у повсякденному житті;

-формування попиту в отриманні знань про традиційні українські свята, звичаї, фольклор.

№ з/п

Зміст     виховної роботи

Дата виконання

Відповідальні 

за 

проведення

Примітки

1.

Лекції на тему:

-«Етикет на кожний день»;

-«Подорож у країну ввічливості».

Щомісяця

Білоцерківець

Анна,

культмасова комісія

2

Екскурсія у художній музей  «П’ять  хвилин з мистецтвом».

Протягом року

Вихователь,

наставики груп

3.

Виставка-конкурс експонатів декоративно-прикладного мистецтва,малюнків на тему:«Чарівна чаклунка-осінь». 

11.10.17р.

Редколегія

4.

Виставки експонатів ама­торського, образотворчого та фотомистецтва  «Світ моїх захоплень». 

14.03.18р.

Вихователь,

редколегія 

5.

Конкурс на кращу новорічну кімнату «Свято наближається!». Ряжені витівки студентства.

Грудень

Вихователь,

студрада

6.

Літературний вечір «На поетичній хвилі». Шевченківські дні у гуртожитку. Випуск стінгазети.

З
6.03.18р.
по
9.03.18р.

Вихователь,

редколегія

7.

Виставка-конкурс експонатів декоративно-прикладного мистецтва «Великодня писанка». 

16.04.18р.

Вихователь,

редколегія 

8.

Провести фотоконкурс «Моє місто(село)», «Радість», «Добро».

Вересень,

лютий, травень

Редколегія

VI. Морально-правове виховання.

Основні завдання:

-прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина,Кконституції, Державних                         символів;

-розвиток правової орієнтації як готовності студентів до свідомого дотримання                                           правових норм, до виховання обов'язків громадянина України незалежно від національності, політичних поглядів і релігійних переконань;

-прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе                                    за моральними нормами, що діють у суспільстві;

-опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення;

-наслідування кращих зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських                          моральних цінностей.

№ з/п

Зміст     виховної роботи

Дата виконання

Відповідальні 

за 

проведення

Примітки

1.

Випуск загальногуртожитської газети: « Від прав людини – до прав дитини»

Листопад

Редколегія

2.

Провести зустріч з працівником відділення поліції Лебединського

ВП ГУНП в Сумській області.

Вересень

Вихователь

3.

Провести бесіди:

- «Обов'язок,  відповідальність, совість»;

- «Як досягти того, щоб знання стали потребою першокурсників»;

- «Культура спілкування»;

- «Самоповага особистості»;

- «Культурна та ввічлива людина, яка вона?»;

-«Справжня  дружба, вірний товариш».

Вересень

Вересень

Жовтень

Жовтень

Листопад

Лютий

Вихователь, культорги

4.

Очима  друзів :  «Про   скромність   та зарозумілість».

Година      спілкування: «Зростайте справжніми людьми» (по блоках).

Січень

Березень

Вихователь, культорги

5.

Провести тематичні зустрічі:

- «Міс першокурсниця»;

- «Для вас, дівчата»;

- «Для вас, хлопці».

Вересень

Квітень                         Грудень

Вихователь, культорги

6.

Провести вечори по блоках

«Давайте познайомимось».

Вересень

Старости,

культорги

7.

Проводити конкурси листівок, плакатів, газет.

Щомісяця

Вихователь,

редколегія

8.

Бесіди по  блоках:

-         « Кримінальна відповідальність неповнолітніх»;

-          « Права та обов’язки».

Вересень

Вихователь

9.

Анкетування «Молодь та протиправна поведінка».

Грудень

Вихователь, культорги

10.

Конкурс знавців історії української державності та правознавства

Травень

Вихователь, культорги

VII. Професійне виховання.

Основні завдання:

-допомогти студентам нового набору правильно оцінювати свої сили, виробляти бажання                       застосувати їх з максимальною віддачею, прищеплювати любов до обраної професії;

-сприяти студентам нового набору піднятись на більш високий рівень освіченості і                                           загальної культури, професійної кваліфікації і громадської активності;

-виховувати таку молодь, яка буде спроможна працювати у Новій українській школі.

№ з/п

Зміст     виховної роботи

Дата виконання

Відповідальні 

за 

проведення

Примітки

1.

Провести бесіди:

-    «Пізнай себе»;

-    «Як змінити недоліки характеру»;

-    «Як розвивати свої здібності»;

-    «Про такт майбутнього педагога».

Жовтень

Листопад

Грудень

Лютий

Вихователь, культорги

2.

Випустити загальногуртожитську газету до Дня вчителя і до Дня студента.

Жовтень листопад

Редколегія

3.

Провести конкурс  листівок

« Студентські роки – часточка нашого життя».

Листопад

Вихователь,

редколегія

4.

Випустити інформаційний бюлетень «Як готуватися до екзаменів».

Травень

Вихователь, редколегія

VIII. Екологічне виховання

Основні завдання:

-виховання екологічної культури особистості;

-розуміння необхідності гармонії  її відносин з природою;

-усвідомлення себе частиною природи;

-виховання свідомого виконання норм поведінки в природі.

№ з/п

Зміст     виховної роботи

Дата виконання

Відповідальні 

за 

проведення

Примітки

1.

Догляд за клумбами біля  гуртожитку.

Вересень Жовтень

Квітень

Травень

Чергові студенти

2.

Ознайомлення студентів з нормативними документами уряду України з питань охорони навколишнього середовища.

Червона книга Сумщини.

Березень

Вихователь

3.

Випуск  загальногуртожитських газет:  «Обіймемо землю красою й любов’ю», «Наше довкілля», «Національні аспекти збереження довкілля», «Розвиток екологічної кризи на планеті».

Протягом

року

Вихователь,

редколегія

IX. Індивідуальна робота зі студентами – мешканцями гуртожитку

Основні завдання:

- виявити студентів, схильних до правопорушень;

- роз'яснювальна та профілактична робота зі студентами схильними до правопорушень, пияцтва, наркомані та паління ;

- виявити творчо обдарованих студентів;

-формування проявів у студентів – мешканців гуртожитку високої пізнавальної активності й допитливості;

-вироблення швидкості і точності виконання розумових операцій, зумовлених стійкістю

уваги та оперативної пам'яті;

-формування навичок оперативного мислення, логічного викладу, багатства активного                                словника;

№ з/п

Зміст     виховної роботи

Дата виконання

Відповідальні 

за 

проведення

Примітки

1.

Виявляти студентів, схильних до правопорушень. Проводити бесіди з попередження порушень Правил внутрішнього розпорядку.

Систематично

Вихователь, органи студентського самоврядуван­ня

2.

Тримати   в   полі   зору   відношення кожного проживаючого в гуртожитку до    навчання,     виконання     Правил внутрішнього    розпорядку,    режиму дня, виконання обов'язків чергових, дотримання гігієни житла, особистої гігієни та гігієни харчування. 

Протягом

року

Вихователь,

органи студентського самоврядуван­ня

3.

Виявляти творчо обдарованих студентів.

Протягом

року

Вихователь

4.

Створити     умови     для     творчого розвитку  особистості, для формування   організаторських здібностей, для чого:

-    проводити      вечори,      бесіди, конкурси,   КВК  та  інші  види виховної роботи;

-    активізувати  роботу органів  студентського самоврядування в гуртожитку.

Систематично

Вихователь, члени студентського самоврядуван­ня

5.

За активну участь в культурно – масових заходах і роботі з покращення умов  побутового обслуговування мешканців гуртожитку заохочувати:

- подякою;

- пам’ятним подарунком ;

- грошовою премією.

За потребою

Вихователь,

студентська рада гуртожитку

6.

Проводити виховну роботу зі студентами – сиротами та студентами, позбавленими батьківського піклування (за окремим планом).

Систематично

Вихователь

X. Робота з батьками

Основні завдання:

-спільна цілеспрямована робота вихователів гуртожитку і наставників груп по вихованню молоді, шляхом залучення батьків до освітнього процесу;

-своєчасна інформація батьків про результати навчання та поведінку їх дітей.

1.

Брати участь у проведенні батьківських зборів тих груп, студенти з яких проживають у гуртожитку.

Систематично

Вихователь

2.

Підтримувати тісний зв'язок з батьками: консультації, бесіди, спілкування по телефону з приводу навчання, поведінки, дотримання Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, раціонального використання часу, дотримання режиму дня і т.д.

Систематично

Вихователь

3.

Контролювати з наставниками груп, із активом груп, завідуючими відділеннями та адміністрацією училища відвідування занять студентами.

Систематично

Вихователь

4.

Організувати відправлення листівок-подяк   батькам   студентів   за   кращі кімнати,    за    активність    та    гарну поведінку.

У кінці навчального року

Вихователь

5.

Залучати батьків та студентів до виконання ремонтних робіт у кімнатах  гуртожитку, де проживають студенти

Травень

Червень

Вихователь

 
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito