gototopgototop
Обовязки керівників практики

Керівник групи практикантів від педагогічного училища зобов’язаний:

-               перед початком практики контролювати підготовленість баз практики згідно укладеного договору;

-               проводити інструктаж про порядок проходження практики та з БЖД;

-               надавати студентам-практикантам необхідну методичну допомогу в оформленні документації (програми, щоденники,календарні плани, індивідуальні завдання, реферати, курсові роботи та ін.);

-               повідомляти студентів про систему звітності з практики;

-               у тісному контакті з керівництвом баз  практики забезпечувати високу якість її проходження згідно з програмою;

-               контролювати забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проводить обов'язковий інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;

-               контролювати виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку;

-               вести журнал обліку успішності та відвідування студентами педагогічної практики своєї підгрупи;

-               подавати завідувачу навчально-виробничою практикою письмовий звіт про проведення практики, вносить пропозиції щодо поліпшення практичної підготовки студентів.

 
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito