gototopgototop
Розпорядження про організоване завершення І-го семестру 2016/2017 н.р.та про режим роботи під час зимових канікул 01 грудня 2016 року
12.12.2016 17:35

Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради

«Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка»

Розпорядження 

 про організоване завершення І-го семестру 2016/2017 н.р. 

 та про режим роботи під час зимових канікул 

 01 грудня 2016 року

Згідно графіку навчального процесу забезпечити своєчасне завершення навчальних занять і виставлення семестрових оцінок з врахуванням того, що:

14.12.16р. – завершують навчання студенти ІІ-ІV курсів усіх спеціальностей (16 тижнів).

21.12.1. – завершують навчальні заняття студенти І курсів та 222 група (17 тижнів).

15.12-22.12.16р. – семестрові екзамени згідно розкладів, що додаються.

  2. Оцінки з усіх предметів повинні бути виставлені на останньому занятті. Оцінка у журналі виставляється цифрою, у заліковій книжці прописом (“відмінно”, “добре”, “задовільно” чи “дванадцять”, “одинадцять”, “десять” і т.д.). Негативні оцінки у залікову книжку не заносяться. Залік виставляється у журналі після семестрової оцінки та у заліковій книжці у відповідній графі прописом “зараховано”. До залікової книжки не заноситься семестрова оцінка з того предмету, який виноситься на екзамен. У цьому випадку у залікову книжку виставляється лише екзаменаційна оцінка.
  3. Викладачам ІІ-ІV курсів усіх спеціальностей до 14.12.16 р., І курсів до 21.12.16 р. завершити оформлення журналів.

На лівій сторінці повинні бути виставлені всі семестрові оцінки, контрольні роботи, заліки, екзамени, зроблені відповідні підрахунки оцінок. На правій – записи всіх проведених занять і узагальнення:

За планом - ……год.

Проведено - …….год.

Самостійна робота - ….. год.

Програму виконано (для предметів, вивчення яких завершено).

Підпис викладача.

  4. Наставникам груп підготувати зведені відомості оцінок і здати особисто завідувачам відділеннями. Разом із зведеною відомістю здати рейтингову відомість результатів успішності (середній бал) для призначення стипендії, в якій має бути підпис кожного студента та рейтингові відомості за листопад-грудень 2016 р.  

Наставник групи несе персональну відповідальність за точність обрахунків у даних документах.

  5. Новорічний ранок для дітей працівників відбудеться 23.12.16. – о 12.00 год.

Відповідальні: Полуйко А.Б., Сердюк В.Г.

  6. 22.12-23.12.16 р.
 • 23.12.16. з 9.00 до 17.00 год. здача завідувачам відділеннями зведених відомостей академічної успішності студентів;
 • методична робота викладачів у кабінетах, підготовка КІМЗ, розроблення навчально-методичних карт навчальних занять для ІІ семестру;
 • оформлення самоаналізу матеріалів акредитаційної справи спеціальності. «Соціальна педагогіка» («Соціальна робота»).
  7. Студенти, які бажають скоригувати семестрове оцінювання навчальних та фахових досягнень, а також ті, що мають академічну заборгованість, подають заяву заступнику директора з навчальної роботи Вороні А.М. у період з 14.12. по 21.12.2016 року і при наявності дозволу коригують оцінки в терміни з 16.01.17 по 20.01.17. до 12.00 год.

Головам ЦК забезпечити роботу викладачів по коригуванню студентами семестрових оцінок та по ліквідації академічної заборгованості.

Заступнику директора з навчальної роботи визначити склад комісій для здійснення коригування навчальних та фахових досягнень студентів.

26-30.12.16. – відгули за відпрацьовані робочі дні по суботах. (17.09.16., 01.10.16., 22.10.16., 05.11.16., 19.11.16.).

Бухгалтерія, сторожі, чергові по гуртожитку працюють за календарем.

31.12.16.-02.01.17. – святкові вихідні дні.

03.01., 04.01., 05.01, 06.01.2017 р. – методична робота викладачів в кабінетах.

07.01.-09.01.2017 р. – святкові дні.

10.01.-16.01.17. – робочі дні.

  8. 10.01.17. (вівторок) 

о 9.00 – навчання з охорони праці, ТБ та ЦЗ (ауд. 7).

Відповідальний Забуга О.В.

о 10.00 – засідання методичного об’єднання наставників академічних груп (203 ауд.) Відповідальна Жовба О.А.

о 12.00 – засідання керівників педагогічної практики (ауд. 209, 307).

Відповідальна Клименко Л.А.

  9. 11.01.17. (середа)  

о 9.00 – науково-практична конференція з проблеми: «Сучасні тенденції забезпечення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога» (пленарне засідання);

Відповідальна Стеценко Н.В.

10. 12.01.17. (четвер)

 

о 9.00 – робота творчих майстерень науково-практичної конференції викладачів училища з зазначеної проблеми.

Відповідальна Стеценко Н.В.

Модератори майстерень: Кірдіщева Л.М., Стеценко Н.В.,

Таран В.О., Кіріна-Радчук В.М.

о 11.00 – засідання методичної ради

Відповідальна Ворона А.М.

11. 13.01.17. (п’ятниця)

 

о 9.00 – засідання циклових комісій.

Відповідальні голови ЦК

о 10.00 – засідання адміністративної наради.

12. 18.01.2017. о 9.00. – засідання стипендіальної комісії в аудиторії № 7.

 

13. Завідувачам відділеннями 23.01.17. (понеділок) до 14.00 год. подати директору інформацію про студентів, які не ліквідували заборгованість (без поважної причини) з метою вирішення питання про дальше перебування їх в складі студентів училища.

 

14. Представники адміністрації здійснюють чергування по училищу в період канікул згідно графіка (додається).

 

15. Початок ІІ-го семестру 2016/2017 н.р. 16.01.2017 року.

 

16-22.01.2017 року – тиждень дистанційного навчання.

23.01.2017 року – початок аудиторних занять.

Директор _______________ Кірдіщева Л.М.

 
       © 2018 КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito