gototopgototop
Звіт про навчально-виховну роботу педагогічного колективу 2016/2017 навчальний рік

Міністерство освіти і науки України

Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради

«Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макарен

Звіт 

про навчально-виховну роботу

педагогічного колективу

2016/2017 навчальний рік

 

Лебедин

Зміст

Розділ 1. Загальні відомості про навчальний заклад.

Розділ 2. Якісний склад педагогічних кадрів.

Розділ 3. Організація та керівництво навчальним процесом

Розділ 4. Методична робота

Розділ 5. Виховна робота

Розділ 6. Практична підготовка фахівців

Розділ 7. Спортивно-масова робота

Розділ 8. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Розділ 9. Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік

Розділ 1. Загальні відомості про навчальний заклад

Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка» заснований у 1930 році, знаходиться у відомстві Міністерства освіти і науки України, у комунальній власності Сумської обласної ради.

З 1944 на базі цього технікуму працював учительський інститут, який у 1951 році був переведений до Коломиї, а в Лебедині сформовано педагогічне училище ім. А.С.Макаренка.

У навчальному закладі є два відділення: дошкільне та шкільне.

Згідно з Ліцензією Міністерства освіти і науки  України Серія АД №073038 навчальний заклад надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста. Ліцензований обсяг прийому 300 осіб (денна форма навчання), 30 осіб (заочна форма навчання). Термін дії ліцензії безстроковий.

Педучилище знаходиться за адресою:

вул. Тараса Шевченка, 73

м. Лебедин

Сумської області

42200

тел. (05445) 2-36-70

тел/факс: 2-16-84

E-mail Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Училище здійснювало підготовку фахівців за спеціальностями:

5.01010201 – «Початкова освіта» (013 Початкова освіта) з додатковими кваліфікаціями: «вчитель англійської мови», «вчитель образотворчого мистецтва», «вчитель інформатики в початкових класах» та поглибленим вивченням української мови та літератури, історії, біології та психології.

5.01010101 – «Дошкільна освіта» (012 Дошкільна освіта) з додатковою кваліфікацією «вихователь логопедичних груп».

5.01020101 – «Фізичне виховання»* (014 Середня освіта (Фізична культура)) з додатковою кваліфікацією «керівник гуртків дитячої технічної творчості».

5.02020401 – «Музичне мистецтво»* (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

5.01010601 – «Соціальна педагогіка» (231 Соціальна робота) з поглибленим вивченням іноземної мови. 

Спеціальності «Фізичне виховання»* та «Музичне мистецтво»* були акредитовані у вересні 2015 року, «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» – у квітні 2016 року, «Соціальна педагогіка» – квітень 2017 року.

Протягом 2016-2017н.р. педагогічний колектив забезпечував реалізацію її І етапу «Сучасні тенденції забезпечення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога», яка була спрямована на усвідомлення сутності поняття «якість освіти» як інтегрованого показника, що виражає сукупний прояв багатьох факторів, стимулювання процесу якісних змін у професійній діяльності педагога, вироблення прийомів підготовки майбутнього спеціаліста до здійснення інноваційної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища; реалізації ідей Маніфесту Гуманної педагогіки та кодексу часті і служіння вчителя, основних завдань «Нової української школи» в практику роботи педагогічного колективу.

Діяльність колективу була спрямована на організаційне, науково-методичне, інформаційне забезпечення реалізації науково-методичної проблеми училища; управління процесом упровадження нового змісту підготовки майбутніх педагогів, здатних до здійснення інноваційної діяльності в освітнє середовище сучасної школи.

Розділ 2. Якісний склад педагогічних кадрів

В училищі 119 штатних викладачів, діє 10 циклових комісій.

Кадровий склад педагогічного колективу вирізняється високою професійною і методичною майстерністю, педагогічною творчістю.

Кваліфікаційний рівень педагогічних кадрів такий: спеціаліст – 5 осіб; ІІ категорія – 14; І категорія – 16; вища категорія – 84, тобто в училищі працює 70,5% викладачів вищої категорії. Мають педагогічні звання «викладач-методист» – 30 викладачів, «старший викладач» – 40. 55 викладачів мають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», 3 кандидати педагогічних наук, 3 – закінчили аспірантуру, 1 викладач навчається в аспірантурі.

В училищі організовано пройшла атестація педагогічних працівників, всього було атестовано 37 педагогів, з них 7 у позачерговому порядку, 13 підвищили кваліфікаційну категорію, 1 отримав педагогічне звання «Старший викладач», 2 – «Викладач-методист». План підвищення кваліфікації виконано в повному обсязі.

Розділ 3. Організація та керівництво навчальним процесом

Всього на стаціонарі станом на 1 вересня 2016 р. навчалося 501 студент денної та 40 – заочної форм навчання.

У 2016/2017 н.р. випущено 146 педагогів (денна форма навчання) та 27 осіб заочної форми.

Управління та контроль за навчально-виховним процесом здійснювали керівники структурних ланок (заступники, завідувачі відділеннями, методисти методичного кабінету, голови циклових комісій).

На 2016/2017 н.р. рік був складений комплексний план внутріучилищного контролю. Відповідно до нього проводився контроль та педагогічний аналіз усіх основних напрямів роботи училища, спрямований науково-методичною проблемою етапу «Сучасні тенденції забезпечення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога».

У рамках реалізації даної проблеми проводилися засідання педагогічних та методичних рад, науково-практичні конференції викладачів, декади ЦК.

Зокрема, у листопаді 2016р. на засіданні педагогічної ради, було розглянуто питання «Якість освіти як результат, процес та освітня система в контексті підготовки майбутнього педагога» (Протокол № 2 від 14.11.2016р.); у лютому 2017р. – «Зміст виховної роботи, особистість викладача, наставника групи, студента – умови, необхідні для забезпечення якості навчально-виховного процесу» (Протокол № 3 від 20.02.2017р.); у квітні 2017р. – «Педагогічна практика в системі якісної професійної підготовки майбутнього вчителя у педагогічному ВНЗ І-ІІ р.а.» (Протокол №4 від 24.04.2017р.).

Питання науково-методичної проблеми були розглянуті на засіданнях методичних рад, зокрема, «Сутність якості освіти – як комплексу трьох груп характеристик освітнього процесу», «Основні завдання педагогічного колективу по впровадженню плану становлення Нової української школи» (Протокол № 2 від 28.10.2016р.); «Інноваційні технології та творчість у навчанні – як чинники якості підготовки фахівців» (Протокол № 3 від 27.11.2016р.); «Роль педагогічної практики у формуванні професійної педагогічної культури та педагогіки-партнерства майбутнього соціального педагога» (Протокол № 7 від 24.03.2017р.); «Організація гурткової роботи як фактор підвищення якості професійної освіти» (Протокол № 8 від 21.04.2017р.) та ін.

В нинішньому навчальному році особлива увага була приділена вивченню стану викладання фізико-математичних дисциплін. Проблема «Формування ключових компетентностей та наскрізних умінь студентів у процесі викладання математики, фізики, астрономії та інформатики» розглядалася на засіданні педагогічної ради у квітні 2017р. (Протокол №4 від 24.04.2017р.).

У квітні 2017 року 45 15-ти річних студентів-першокурсників взяли участь у пілотному проекті PISA, який дає можливість оцінити компетентності студентів із читання, математики та природничих дисциплін, необхідних для повноцінної їх участі в житті суспільства, здатність успішно навчатися й бути успішними у сучасному інноваційному суспільстві, генерувати нові ідеї, розвивати власну систему знань.

Робота педагогічного колективу всіх структурних підрозділів була спрямована на підвищення успішності та відвідування занять. Різними були форми роботи зі студентами: засідання старостату, рейтинг успішності серед академічних груп, бесіди зі студентами та їх батьками, батьківські збори, консультації, звіти наставників та окремих студентів на адміністративній нараді та ін..

Рівень підготовки із загальноосвітніх предметів та фахових навчальних дисциплін відображено у звітах голів циклових комісій, голів ДПА та ДКК (звіти додаються).

Розділ 4. Методична робота

Протягом 2016-2017 н.р. плідно працювала методична рада, до складу якої входять голови циклових комісій, члени адміністрації. Вона є організатором методичних та наукових заходів, проведенні обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій. Методична рада спрямовувала педагогічний та студентський колективи на реалізацію основних завдань науково-методичної проблеми училища «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога», її І етапу «Сучасні тенденції забезпечення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога».

Всі циклові комісії, відповідні підрозділи провели декади, з дотриманням вимог положення і графіка, були заплановані цікаві заходи та проведені відкриті заняття викладачами, що атестувалися. Всього було проведено відкритих занять: ЦК музики – 5, ЦК математики – 1, ЦК іноземних мов – 2, ЦК фізвиховання – 4, шкільної педагогіки –2, дошкільної та соціальної педагогіки – 1, філологічно-гуманітарних дисциплін – 2, образотворчого мистецтва та трудового навчання з методиками – 2, соціально-економічних дисциплін – 4.

Систематично проводилися засідання методичних рад, на які виносилися актуальні питання методичної роботи, роботи над науково-методичною проблемою, зокрема, «Сутність якості освіти – як комплексу трьох груп характеристик освітнього процесу», «Основні завдання педагогічного колективу по впровадженню плану становлення Нової української школи» (Протокол № 2 від 28.10.2016р.); «Інноваційні технології та творчість у навчанні – як чинники якості підготовки фахівців» (Протокол № 3 від 27.11.2016р.); «Роль педагогічної практики у формуванні професійної педагогічної культури та педагогіки-партнерства майбутнього соціального педагога» (Протокол № 7 від 24.03.2017р.); «Організація гурткової роботи як фактор підвищення якості професійної освіти» (Протокол № 8 від 21.04.2017р.) та ін.

Заслуговує на увагу те, що ряд викладачів провели майстер-класи: «Використання мультимедійних технологій на заняттях із зарубіжної літератури» (Шамрай Л.Г., Чередніченко Н.М.), «Математика мовою серця» (Доля Л.М.), «Хімія і живопис» (Гурняк І.А.), «Виготовлення ароматизованої кавової іграшки» (Сердюк О.Ю.), творча майстерня: «Формування у студентів високої громадянської активності та національної свідомості в контексті підвищення якості освіти» (Жовба О.А., в рамках проведення тижня наставників груп), ряд інших цікавих заходів в нетрадиційних формах: фут-квест «Знавці природи» (Приходько І.А., Ковалівнич В.М.), природничо-педагогічна майстерня Сучасний урок як активна форма навчання (Парфило Г.С.), виставка-буккросинг «Гортаючи сторінки улюблених книг» (працівники бібліотеки), лабораторія думки «Сучасні діти: хто вони?» (Прокопенко Н.Г.), веб-квест «Моя країна – Україна» (Жовба О.А., Шамрай Л.Г.). Інформація про підсумки декади розміщувалася на сайті училища.

Така форма звіту дала можливість не тільки в межах училища, а й широкому колу зацікавлених осіб ознайомитися зі станом справ у циклових комісіях по реалізації загальноучилищної науково-методичної проблеми.

Методичним кабінетом було підготовлено і випущено збірник праць науково – практичної конференції викладачів училища за січень 2016 р., «Підготовка майбутнього педагога до здійснення інноваційної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища», в роботі – випуск збірника праць конференції, яка відбулася в січні 2017 р.

У 2016-2017 н.р. формат щорічної науково-практичної конференції продовжив традицію минулого навчального року. Секційна її частина проводилась як творчі майстерні: керівники Сердюк В.П., Соловей Г.С. (для спеціальності «Початкова освіта»); Щуцька О.М., Вознюк В.В. (для спеціальностей «Дошкільна освіта, Соціальна педагогіка»), Гура В.В., Садовнича В.В., Йосипенко А.М. (для спеціальності «Музичне мистецтво»), Бендюг М.В., Михайленко Н.В. (для спеціальності «Фізичне виховання»).

Учасники роботи творчих майстерень переконалися в необхідності оновлення педагогічної свідомості, накреслили шляхи інноваційного розвитку навчального закладу в контексті ідей і здобутків гуманної педагогіки.

Навчально-методичним кабінетом спільно з випусковими цикловими комісіями шкільної та дошкільної педагогіки було проведено ІІ загальноучилищну студентську науково-практичну конференцію 11.04.2017 р. «Сучасні тенденції забезпечення якості освіти в контексті підготовки майбутнього педагога». У роботі конференції взяв участь і виступив Президент Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної педагогіки С.Л.Крук. Творчі майстерні для студентів підготували викладачі Бережна С.І., Фененко А.В. («Освітні інновації як вектор підвищення якості освіти»), Перевозник Л.О., Степанкова О.Л. («Будуємо нову школу»). Всі учасники конференції та керівники студентських робіт отримали сертифікати.

У 2017-2018 н.р. педагогічний колектив училища буде продовжувати працювати над методичною проблемою «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога», її ІІ етапом «Управління самостійною роботою студента як фактор підвищення якості освіти в контексті концепції «Нова українська школа». В цьому аспекті головними методичними завданнями будуть:

-       організація науково-практичних конференцій як викладачів, так і студентів училища із зазначеної проблеми;

-       активізація методичної роботи викладачів циклових комісій шляхом проведення відкритих занять, майстер-класів, творчих майстерень тощо;

-       активізація участі викладачів та студентів училища у науково-практичних конференціях, які проводяться за межами навчального закладу;

-       спонукання викладачів, що атестуються, до кар'єрного зростання шляхом підвищення кваліфікаційних категорій, отримання педагогічних звань;

-       підвищення науково-методичного рівня викладачів, їх професійної майстерності та удосконалення освітнього навчального середовища, шляхом використання сучасних освітніх технологій, зокрема, ІКТ.

Розділ 5. Виховна робота

У 2016-2017н.р. позанавчальна виховна робота училища була спрямована на забезпечення якості виховання студентської молоді у контексті підготовки майбутнього педагога. Саме виконанню училищних заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання студентської молоді були підпорядковані всі позанавчальні загальноучилищні, курсові та групові заходи. Був проведений Тиждень національно-патріотичного виховання, в рамках якого відбулися: конкурс плакатів «У серці моїм живе Україна», веб квест «Моя країна – Україна!», конкурс студентських есе «Україна – це ми!», флешмоб «Ми – діти України», відкриті виховні години «Прагнення до свободи – вчора, патріотизм і нездоланність – сьогодні, гідна Україна – завтра», ««Тероризм» походить від слова «жах»», «Мова – це талісман людини і нації», творча майстерня наставників груп «Формування у студентів високої громадянської активності та національної свідомості в контексті підвищення якості виховної роботи».

Становленню студентів як свідомих громадян сприяли також святкові заходи з нагоди державних свят: Дня захисника Вітчизни, День української писемності та мови, День Соборності України, День Державного Герба України, День Державного Прапора України, День Героїв Крут, День пам’яті та примирення, День пам’яті в’язнів концтаборів і жертв Голокосту, День студентського спорту та інші.

Активно діяли різноманітні творчі колективи, наукові товариства, університети, студентська держава «ОЛЕАНДА», загін волонтерів «Іскорка тепла». Молодіжна громадська організація «Червоні вітрила», яка діє на базі училища (кер.Коваленко С.Л.), отримала премію Верховної Ради України за підтримку та розвиток молодіжних ініціатив, за написання та реалізацію різноманітних молодіжних проектів. Чернишова Вікторія стала володарем Диплома лауреата І-ї премії ХХVІ Всеукраїнського сільського фестивалю-конкурсу мистецтв «Боромля-2016» (кер.Деменко Н.М.).

Зразковий художній самодіяльний народний хореографічний колектив «Веселка» (кер.Литовченко Т.П.) став переможцем престижних змагань: Всеукраїнський конкурс «Танцююча нація» (м.Суми), Міжнародні конкурси «Барвиста осінь» (м.Київ), «Таланти ХХІ віку» (м.Харків), «Europadans» (м.Харків), обласний конкурс «Магія танцю» (м.Суми).

Члени студентського історичного наукового товариства (кер.Венгеровський С.Б.) Синиця Аліна та Роздьора Ганна посіли 2-ге місце в обласному конкурсі краєзнавчих проектів «Історія – це поруч». Традиційно відбулися різноманітні благодійні акції: благодійний ярмарок-розпродаж «Подаруй дітям радість», акція «Мирна країна – щаслива дитина», благодійний аукціон-продаж виробів студентів та викладачів «Україна починається з тебе», акції «Подаруй посмішку», «Життя без паління», «З відкритим серцем до кожного».

У 2017-2018н.р. педагогічному колективу, наставникам груп необхідно більше уваги зосередити на організації індивідуальної роботи зі студентами, сприянню забезпечення умов для засвоєння студентами рівня та обсягу освіти, розвиткові їхніх здібностей, профілактиці правопорушень серед студентської молоді.

Розділ 6. Практична підготовка фахівців

Організація практичної підготовки студентів у 2016-2017 н.р. здійснювалася відповідно до науково-методичної проблеми училища. Протягом навчального року вивчалися проблеми якості освіти як основи ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога та сучасні тенденції забезпечення якості практично-професійної освіти молодих фахівців.

Відповідно до рішення педагогічної ради продовжив  роботу психолого-педагогічний семінар керівників педагогічної практики «Управління якістю освітньо-виховної підготовки студентів до пробних уроків/занять у ДНЗ», у процесі якого обговорювались актуальні проблеми забезпечення якості практичної підготовки майбутніх спеціалістів.

У випускових комісіях були проведені засідання ЦК на тему: «Сучасні тенденції забезпечення якості освіти в контексті практичної підготовки майбутнього педагога»; з викладачами циклової комісії дошкільної, соціальної педагогіки, психології та окремих методик було проведено засідання-ярмарок ідей «Пошук шляхів  оптимізації професійної підготовки майбутніх вихователів як умова підвищення якості освіти» та вироблені відповідні рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій у практичну підготовку студентів.

У 2016-2017 навчальному році були проведені студентські педагогічні читання «Гуманна педагогіка як один із чинників впливу на якість освіти» (3, 4 курси дошкільного відділення); «Професіоналізм майбутнього педагога – запорука якості освіти» (2, 3 курси шкільного відділення).

Була проведена конференція студентів третіх та четвертих курсів на тему «Від традиції до інновації як шлях до успіху майбутнього педагога». У конференції взяли участь студенти шкільного і дошкільного відділень та керівники практики, а також залучені до участі вихователі та вчителі міста, які поділилися досвідом впровадження в практичну діяльність новітніх технологій, передового досвіду.

24 лютого 2017 року була проведена педагогічна рада «Педагогічна практика в системі якісної професійної підготовки майбутнього вчителя у педагогічному ВНЗ І-ІІ р.а.» в ході якої були проаналізовані фактори впливу на якість професійної підготовки студентів у ході педагогічної практики, визначена роль керівників практики у забезпеченні якості практичної підготовки випускників. Були вироблені відповідні методичні рекомендації щодо організації спільної діяльності викладачів і студентів з проблеми розвитку професійної компетентності майбутніх вчителів та вихователів.

Протягом року проводився моніторинг якості практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. Результати перевірки були узагальнені наказами по училищу.

Моніторинг якості практичної підготовки показав, що залишаються ще проблеми, такі як підвищення відповідальності студентів за своєчасну підготовку та проведення пробних уроків та занять; організація консультування до пробної практики; формування готовності випускників до вироблення власної педагогічної позиції щодо інноваційної діяльності в освітньому середовищі; застосування керівниками педагогічної практики методів діагностування, прогнозування та аналізу індивідуального розвитку студентів-практикантів.

У новому навчальному році практична підготовка буде спрямована на розв’язання таких завдань:

-        впровадження педагогічних технологій організації та управління самостійною роботою студентів-практикантів як засобу підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців;

-        оптимізація діяльності спільних навчально-практичних семінарів, конференцій з питань підвищення якості організації практики;

-        розробка методичного забезпечення самостійної роботи студента-практиканта;

-        моніторинг готовності студентів-практикантів до професійної діяльності у сучасному освітньому середовищі.

Розділ 7. Спортивно-масова робота

В 2016-2017 навчальному році фізичне виховання та спортивно-масова робота проходили під знаком – сформувати у студента ключові професійні компетентності, а тому педагогічний колектив, рада спортивного клубу «Юність» вели наполегливу роботу по піднесенню рівня фізичного виховання та спорту студентської молоді, послідовно і цілеспрямовано реалізувалась програма здорового способу життя, формувались вміння і навички самостійних занять фізичними вправами, необхідність їх щоденного використання в режимі дня.

Дирекція постійно турбується про розвиток фізичної культури і спорту в училищі, дбає про зміцнення матеріальної бази для проведення навчальних занять, тренувань та фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

В 2016-2017 навчальному році на ремонт спортивного обладнання, поповнення, оновлення спортивної бази та інвентаря, участі спортсменів училища в обласних та всеукраїнських змаганнях виділено більш 25 тисяч гривень.

В училищі працюють спортивні секції з легкої атлетики, гімнастики, лижного спорту, настільного тенісу, баскетболу, волейболу, футболу, боротьби з дзюдо та боротьби панкратіон в яких протягом навчального року підвищували свою спортивну майстерність майже 49% студентів педагогічного училища.

Приділяючи увагу розвитку студентського спорту, підвищення рівня навчально-тренувального процесу, спортсмени педагогічного училища здобули перемоги з усіх видів спорту, що входили в залік спартакіади міста і району. В обласній спартакіаді серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації здобу почесне друге місце. Студенти Певень Яна, Кендюшенко Дарина, Ювко Дмитро, Забуга Артем, Мусієнко Артем, Мирченко Сергій та багато інших стали чемпіонами і призерами області та України в різних видах спорту, а Вакуленко Дмитро та Парненко Віталій стали призерами чемпіонату світу з панкратіону, який проходив в місті Мінськ. У травні 2017 року Вакуленку Дмитру присвоєно звання «кандидат в майстри спорту».

Четверте місце в області студенти училища вибороли з легкоатлетичного кросу,перше місце з боротьби дзюдо, друге – з лижних гонок, друге – настільний теніс (дівчата), четверте волейбол дівчата та перше юнаки, четверте баскетбол (дівчата),третє з легкої атлетики.

На базі училища працює секція обласної ДЮСШ з панкратіону, в якій займається 23 студенти різних курсів, які неодноразово ставали призерами області, України та чемпіонату світу.

Більше двадцяти спортсменів училища входить до складу збірної команди області з різних видів спорту.

Поряд з цим в організації фізичного виховання, масового залучення студентів до самостійних і систематичних занять фізичною культурою і спортом, утвердження здорового способу життя є ряд проблем і невирішених питань.

Необхідно покращити підготовку вчителів початкових класів до процесу навчання школярів руховим діям і навичкам, що передбачені шкільною програмою і у питанні покращення підготовки фахівців з спеціальності «Фізична культура».

Продовжувати роботу по зміцненню і удосконаленню навчально-матеріальної бази усіх видів спорту, що культивуються в училищі, провести ремонт ігрової спортивної зали та завершити комплектацію тренажерного залу для ведення оздоровчої фізичної культури студентів .

В 2016-2017 навчальному році були введені в експлуатацію душеві кабіни, придбаний килим для боротьби, що дає можливість покращити рівень підготовки спортсменів.

Розділ 8. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

За 2016-2017 н.р. покращилось матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.

Зокрема, фонд бібліотеки поповнився довідковими виданнями, художньою, науково-природничою, суспільно-політичною, педагогічною літературою з питань філології, мистецтва, педагогіки, психології, історії тощо.

На 2016/2017н.р. бібліотечний фонд складає 44275 примірників.

Основний фонд – 18617, підручників – 25658, на електронних носіях – 185,.

Протягом року комплектування фонду здійснювалося з різних джерел: централізоване комплектування та ретроспективне, а саме:

-         дарче – 39 примірники на суму 2132 грн.;

-         за рахунок благодійного фонду – на суму 4 тис. 488 грн.

-         центр забезпечення підручниками – 9 на суму – 324 грн.;

-         періодичні видання (фахові журнали) – 4206 екземплярів на суму 24472 грн.

За минулий рік підписка на періодичні видання складала 38 найменувань: газет – 12 назв, журналів – 26 назв на суму 24472 грн.

Робота бібліотеки спрямована на інформаційно-методичне забезпечення реалізації проблеми училища «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога».

За рахунок бюджетних коштів у 2016/2017 н.р. покращилась матеріальна база, зокрема, для зали зі спортивної боротьби придбаний килим борцівський 3-х кольоровий з покриттям на суму 63 тис. 150 грн.; закуплено хімічних реактивів та посуду для лабораторних досліджень на 2 тис. 100 грн.; канцтоварів (папір) на 5 тис. грн. тощо.

За 2017 р. матеріально-технічна база інформатизації училища поповнилася (за рахунок дарче) двома проекторами на суму 16673 грн., ноутбуком на 7300 грн., а також, за кошти бюджету, принтером лазерним «Canon», моніторами «Samsung» (3 шт.) на суму 10633грн., принтер МФУ на суму 3 тис. 685 грн., два проектори на 14 тис. 353 грн.

Проведений поточний ремонт тепломережі на суму 32 тис., електролабораторні вимірювання в електроустаткуванні електронних мереж у навчальному корпусі на 10 тис. грн.; проведена заміна двох теплообчислювачів на суму 13 тис. 857 грн.

Розділ 9. Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік

Діяльність педагогічного колективу буде спрямована на усвідомлення значення самостійної роботи як фактору підвищення якості освіти на основі комплексу характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості; виявлення ефективних прийомів управління самостійною роботою студентів; мотивація на творчість і ефективність педагогічної роботи на основі новітніх методів та засобів навчання; реалізація ідей Маніфесту Гуманної педагогіки та Кодексу честі і служіння вчителя в практиці роботи педагогічного колективу училища.

Педагогічний та студентський колективи продовжують реалізацію основних завдань глобальної науково-методичної проблеми училища на період 2016-2021 рр. «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога», її ІІ етапу «Управління самостійною роботою студента як фактор підвищення якості освіти в контексті проекту «Нова українська школа»» на 2017-2018 н.р.

З цією метою будуть організовані і проведені засідання педагогічних та методичних рад, циклових комісій; конференції, круглі столи, педагогічні читання, семінари-практикуми, педагогічні тренінги. 

І. Навчальна діяльність.

1.1. З метою формування нової моделі компетентного педагога інноваційної педагогічної культури викладацький колектив буде спрямовувати свою діяльність на створення якісного сучасного освітнього середовища, формування професійної компетентності майбутнього педагога, використання ефективних прийомів управління та самоуправління самостійною пізнавальною діяльністю студентів, стимулювання процесу якісних змін у професійній діяльності педагога, реалізацію концепції «Нова українська школа».

1.2. У новому 2017/2018 н.р. з метою удосконалення організації навчального процесу училища на засадах гуманності, партнерства, особистісно-орієнтованої педагогіки, підвищення успішності головна увага викладачів буде зосереджена на таких проблемних завданнях:

-         підвищення якості організації та управління навчально-виховним процесом;

-         управління процесом надання якісних освітніх послуг – збалансованої відповідності процесу, результату і самої освітньої системи підготовки майбутніх педагогів цілям, потребам і нормам (стандартам) освіти;

-         вироблення прийомів підготовки майбутнього спеціаліста до здійснення інноваційної педагогічної діяльності;

-         розв’язання питань управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх педагогів у контексті провідних теоретичних положень освітнього менеджменту;

-         забезпечення готовності випускників до створення умінь саморозвитку, самореалізації учнів початкової школи та вихованців ДНЗ сучасними  засобами організації навчально-виховного процесу.

1.3.Продовження технічного оснащення навчально-виховного процесу, активне використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

1.4. З метою забезпечення мобільності та актуальності освітніх ресурсів, залучення до освітнього процесу особистих КП та периферійних пристроїв викладачів та студентів впроваджувати сучасні хмарні технології.

ІІ. Позанавчальна виховна робота 

2.1.  Педагогічний та студентський колективи училища працюватимуть над сучасними тенденціями забезпечення якості виховного процесу в контексті підготовки майбутнього педагога.

2.2.  Наставникам груп більше уваги зосередять на організації індивідуальної роботи зі студентами, профілактиці правопорушень серед студентської молоді.

2.3.  Активізація діяльності студентських наукових товариств (екологічне, історичне, педагогічно-пошукове), студентської держави «ОЛЕАНДА», загону волонтерів.

ІІІ. Професійно-практична підготовка

3.1.  Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності як важливої професійної якості педагога.

3.2.  Впровадження педагогічних технологій організації та управління самостійною роботою студентів-практикантів як засобу підвищення ефективності практичної підготовки майбутніх фахівців.

3.3.  Оптимізація діяльності спільних навчально-практичних семінарів, конференцій з питань підвищення якості організації практики.

3.4.  Розробка методичного забезпечення самостійної роботи студента-практиканта.

3.5.  Моніторинг готовності студентів-практикантів до професійної діяльності у сучасному освітньому середовищі.

ІV. Робота соціально-психологічної служби

4.1.  Сприяти створенню умов для здійснення соціально-педагогічної та психологічної допомоги студентам, батькам, викладачам у розв’язанні проблем соціального розвитку, міжособистісних стосунків.

4.2.  Здійснювати супровід і захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формування повноцінної особистості дитини, соціалізованої до дорослого життя.

4.3.  Проводити роботу, спрямовану на профілактику негативних звичок, жорстокої та протиправної поведінки серед студентської молоді.

4.4.  Здійснювати роботу, спрямовану на запобігання суїцидальних спроб серед студентів та формування у них усвідомлення цінності життя.

4.5. Сприяти формуванню у студентів вмінь та навичок, необхідних для отримання професії, розвитку кар’єри, досягнення життєвого успіху.

V. Робота циклових комісій

5.1.     Продовження реалізації основних завдань глобальної науково-методичної проблеми училища на 2016-2021 рр. «Якість освіти як основа ефективного формування професійної компетентності майбутнього педагога», її ІІ етапу «Управління самостійною роботою студента як фактор підвищення якості освіти» на 2017-2018 н.р.

5.2.     Організація навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогічної теорії, соціальної практики; техніки і технології, впровадження інформаційних технологій; розвиток співробітництва з бібліотекою, забезпечення доступності інформації навчальної і довідкової літератури.

5.3.     Гармонійне поєднання навчального процесу та пошуково-дослідницької діяльності викладачів.

5.4.     Створення необхідних умов і підтримка педагогічної творчості викладача, його інноваційної діяльності.

5.5.     Вивчення, узагальнення і впровадження в практику кращого педагогічного досвіду з проблеми забезпечення якості освіти, виявлення ефективних прийомів управління самостійною роботою студентів в контексті професійної підготовки майбутнього педагога.

5.6.     Організація і контроль навчального процесу, виходячи з специфіки предмету, впровадження тематичного контролю знань, створення банку тестів моніторингових контрольних робіт, рекомендацій з технології їх проведення, обробки результатів, підготовки студентів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), державної підсумкової атестації (ДПА), державних екзаменів (ДЕ).

5.7.     Повсякденний контроль за якістю виконання усіх розділів навчальних програм за дотриманням норм оцінювання знань і умінь студентів відповідно до загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень у системі загальної освіти та засобів діагностики якості освіти фахової підготовки випускників.

5.8.     Проведення декад циклових комісій, декади школи молодого викладача, організація взаємовідвідування, проведення відкритих занять, днів педагогічної практики.

5.9.     Вивчення стану викладання навчальних дисциплін, якості сформованості предметних та професійних компетентностей з навчальних предметів та навчальних дисциплін, обговорення результатів їх успішності.

5.10. Підготовка до проведення атестаційної експертизи загальноосвітньої підготовки фахівців.

5.11. Проведення олімпіад, організація виставок, конкурсів з фахових дисциплін.

5.12. Організація і керівництво підвищенням кваліфікації викладачів на курсах та шляхом стажування в педагогічних училищах, педколеджах, педуніверситетах, підготовки їх до атестації.

5.13. Систематизація, поповнення і поновлення інформаційно-методичних комплексів забезпечення викладання навчальних дисциплін, створення дидактичного комплексу, що надає студенту можливість вибору організації власного процесу учіння.

5.14. Забезпечення умов реалізації креативної моделі самостійної роботи студентів в межах педагогічних навчальних закладів І-ІІ р.а. Центрального регіону України.

5.15. Надання допомоги цикловим комісіям педагогічних училищ, коледжів регіону у систематизації та впровадженню передового педагогічного досвіду.

5.16. Активізація видавничої діяльності, зокрема публікацій з досвіду роботи викладачів у фахових періодичних виданнях.

VІ. Матеріально-технічне забезпечення

Робота по удосконаленню інформатизації навчального закладу.

6.1. Придбати технічне обладнання для кабінетів:

-       інформаційно-мультимедійні комплекси (4 шт.) для каб. методики математики, методики укр. мови, методики природознавства, методики образ. мистецтва;

-       мультимедійні проектори (5 шт.);

-       ноутбук (5 шт.);

-       мультимедійна дошка (2 шт.);

-       цифровий фотоапарат (1 шт.);

-       шнур-продовжувач (5 шт.);

-       екран з підставкою (5 шт.).

Заступник директора з навчальної роботи                А.М.Ворона

 
       © 2018 ВКНЗ СОР "Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка"
Travel Turne Tranzito